Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. № 323
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2012820
Документ 820-2012-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.09.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.09.2012. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 вересня 2012 р. № 820
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. № 323

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. № 323 “Про затвердження Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав - учасниць СНД” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1995 р. № 989, від 3 листопада 1997 р. № 1214 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 45, с. 44), від 8 лютого 1999 р. № 164 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 6, ст. 197), від 26 жовтня 2001 р. № 1427 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1975), від 13 грудня 2001 р. № 1648 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 51, ст. 2270) і від 18 травня 2005 р. № 365 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 20, ст. 1078), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. № 820

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. № 323

1. У постанові:

1) в абзаці другому пункту 2 слова “Міністерство промислової політики” замінити словами “Міністерство економічного розвитку і торгівлі”;

2) у пункті 3 слова “Міністерству економіки” замінити словами “Міністерству економічного розвитку і торгівлі”, а слова “та Міністерству промислової політики щодо поставок товарів за виробничою кооперацією з Російською Федерацією” виключити.

2. У Положенні про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав - учасниць СНД, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Галузеві та міжгалузеві угоди про виробничу кооперацію укладаються відповідними центральними органами виконавчої влади з уповноваженими органами держав - учасниць СНД за погодженням з Мінекономрозвитку.

Протоколи, передбачені Угодою між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про виробничу кооперацію від 24 квітня 1998 р., готуються щороку Мінекономрозвитку разом з МЗС, Мін’юстом, Мінфіном та іншими центральними органами виконавчої влади відповідно до компетенції.

Проекти додатків до щорічного Протоколу готуються Мінекономрозвитку з урахуванням пропозицій Торгово-промислової палати, сформованих на основі заявок суб’єктів господарювання різних форм власності, попередньо узгоджених з відповідними центральними органами виконавчої влади. Мінекономрозвитку погоджує узагальнені проекти додатків з Мінфіном, уповноваженим органом Російської Федерації та готує їх до підписання відповідно до щорічного Протоколу.”;

2) у першому реченні абзацу другого пункту 7 слово “Мінпромполітики” замінити словом “Мінекономрозвитку”.вгору