Документ 82-95-п, поточна редакція — Редакція від 01.07.2004, підстава - 882-2004-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 лютого 1995 р. N 82
Київ
Про заснування академічної стипендії імені М.О. Посмітного у
вищих сільськогосподарських навчальних закладах
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 211 ( 211-95-п ) від 23.03.95
N 771 ( 771-95-п ) від 28.09.95
N 882 ( 882-2004-п ) від 12.07.2004 )

( У назві і тексті Постанови слово "стипендії" в усіх відмінках
замінено словами "академічні стипендії" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2004-п ) від
12.07.2004 )

З метою вшанування пам'яті видатного українського
організатора сільськогосподарського виробництва, засновника одного
із перших товариств спільного обробітку землі Макара Онисимовича
Посмітного, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати в межах загального стипендіального фонду
36 академічних стипендій імені М.О. Посмітного у вищих
сільськогосподарських навчальних закладах, в тому числі:
I і II рівня акредитації - 20 академічних стипендій в розмірі
1,45 млн. крб. кожна; ( Абзац другий пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 211 ( 211-95-п ) від 23.03.95,
N 771 ( 771-95-п ) від 28.09.95 )
III і IV рівня акредитації - 16 академічних стипендій в
розмірі 1,7 млн. крб. кожна. ( Абзац третій пункту 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 211 ( 211-95-п ) від 23.03.95,
N 771 ( 771-95-п ) від 28.09.95 )
2. Затвердити Положення про академічну стипендію імені М.О.
Посмітного у вищих сільськогосподарських навчальних закладах, що
додається.
Прем'єр-міністр України В.МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 1995 р. N 82
ПОЛОЖЕННЯ
про академічні стипендії імені М.О. Посмітного у вищих
сільськогосподарських навчальних закладах
( У назві і тексті Положення слово "стипендії" в усіх відмінках
замінено словами "академічні стипендії" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 882 ( 882-2004-п ) від
12.07.2004 )
1. Академічні стипендії імені М.О. Посмітного призначаються
студентам агрономічних факультетів (відділень) вищих
сільськогосподарських навчальних закладів I-IV рівня акредитації
системи Мінсільгосппроду, які найбільш відзначались у навчанні та
науково-технічній творчості, починаючи з третього курсу.
Обов'язковими умовами призначення зазначених академічних стипендій
є високий рівень теоретичної і практичної підготовки студентів
денної форми навчання, їх активна участь в громадському житті
вищого навчального закладу.
2. Висунення кандидатів на отримання академічної стипендії
імені М.О. Посмітного провадиться вченими (педагогічними) радами
вищих сільськогосподарських навчальних закладів.
3. Призначення академічної стипендії імені М.О. Посмітного
студентам вищих сільськогосподарських навчальних закладів
здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційних сесій
наказом Мінсільгосппроду.
4. Вищий навчальний заклад, який висунув кандидата на
здобуття академічної стипендії імені М.О. Посмітного, надсилає
протягом місяця після закінчення екзаменаційної сесії
Мінсільгосппроду мотивоване подання, в якому відзначається
успішність (за підсумками сесії) кандидата, участь в студентській
дослідній роботі та в громадському житті навчального закладу, а
також витяг з протоколу засідання вченої (педагогічної) ради про
висунення кандидата на здобуття академічної стипендії імені М.О.
Посмітного.
5. Академічні стипендії імені М.О. Посмітного виплачуються
вищими навчальними закладами у межах загального стипендіального
фонду після отримання наказу про їх призначення і нараховуються з
першого числа місяця, що настає після закінчення екзаменаційної
сесії.
6. Позбавлення студента академічної стипендії імені М.О.
Посмітного може бути здійснене рішенням вченої (педагогічної) ради
вищого навчального закладу за затвердженням його
Мінсільгосппродом.вгору