Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 лютого 2018 р. № 82
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 і від 1 квітня 2013 р. № 255

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 “Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031; 2016 р., № 79, ст. 2647) і від 1 квітня 2013 р. № 255 “Про затвердження положень про прийом, стажування  в органах державної влади і місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії”  (Офіційний вісник України, 2013 р., № 30, ст. 1030; 2016 р., № 79, ст. 2647; 2017 р., № 50, ст. 1557) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. № 82

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 і від 1 квітня 2013 р. № 255

1. Пункт 16 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789, після слів “основ економіки” доповнити словами “, іноземної мови”.

2. У Положенні про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255:

1) в абзаці першому пункту 1 слова “, або включені до кадрового резерву служби в органах місцевого самоврядування” виключити;

2) в абзацах третьому і четвертому пункту 3 слова “, або включені до кадрового резерву служби в органах місцевого самоврядування” виключити;

3) в абзаці першому пункту 5 слова і цифри “, або до 1 травня 2016 р. зараховані до кадрового резерву державної служби на посади державних службовців першої - третьої категорії” виключити;

4) абзац шостий пункту 28 після слів “з набранням чинності зазначеним Законом” доповнити словами і цифрами “або Законом України від 9 листопада 2017 р. № 2190-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби”.


Публікації документа