Документ 82-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.09.1998
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.10.1998. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про внесення змін до Закону України "Про заставу"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 42, ст.259 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
У пунктах 1 та 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про заставу"
( 583/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 2,
ст. 3) цифри та слова "1 липня 1998 року" замінити цифрами та
словами "1 березня 1999 року".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 вересня 1998 року
N 82-XIVвгору