Документ 818_016, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.11.2010, підстава - 818_027

               Угода 
між Державним комітетом України по водному
господарству та Міністерством громадських робіт та
водних ресурсів Арабської Республіки Єгипет про
співробітництво у галузі водного господарства

{ Угода втратила чинність.
Додатково див. Меморандум ( 818_027 ) від 24.11.2010 }

Дата підписання: 15.06.1997 Дата набуття чинності для України: 26.06.1998
Державний Комітет України по водному господарству та
Міністерство громадських робіт та водних ресурсів Арабської
Республіки Єгипет, які надалі іменуються "Сторони", прагнучи розвивати співробітництво між двома країнами в
галузі водного господарства на основі рівності та взаємної поваги, виходячи з переконання, що співробітництво в галузі водного
господарства сприятиме поглибленню взаєморозуміння між народами
двох країн, домовились про наступне:
Стаття 1
Сторони, керуючись принципами рівноправності, взаємної вигоди
та зацікавленості, сприятимуть розвитку співробітництва в галузі
водного господарства між двома державами у відповідності до діючих
в обох країнах законів та правил.
Стаття 2
Співробітництво, зазначене в Статті 1 цієї Угоди,
здійснюватиметься в таких сферах: - дослідження, проектування, будівництво та експлуатація
водогосподарських комплексів, гідротехнічних споруд, водосховищ та
меліоративних систем; - проектування і буріння свердловин на воду, включаючи
освоєння та оцінку водоносних пластів; - проектування і будівництво систем краплинного зрощування
виноградників, садів тощо, виготовлення і постачання необхідного
устаткування, вузлів та запасних частин; - модернізація каналів, гідротехнічних споруд, насосних
станцій; - моделювання та дослідження гідротехнічних споруд; - виготовлення гідротехнічних конструкцій, поліетиленових
труб, водонапірних башт, водозапірної арматури, насосно-силового
устаткування та спеціальної меліоративної техніки; - використання вод низької якості для зрошування земель; - обмін науково-технічною інформацією; - "ноу-хау" та підготовка технічного персоналу в галузі
водного господарства в учбових закладах України та Єгипту.
Стаття 3
Сторони визначатимуть конкретні форми технічного
співробітництва на основі окремих угод та контрактів, а також
через створення спільних підприємств.
Стаття 4
Сторони розроблять конкретну програму заходів з метою
реалізації положень цієї Угоди.
Стаття 5
Цю Угоду укладено строком на п'ять років і буде подовжено на
наступні періоди, якщо жодна з Сторін не повідомить листом іншу
Сторону про своє рішення припинити дію цієї Угоди щонайменше за
шість місяців до закінчення строку її дії.
Стаття 6
Ця Угода набуває чинності з дати обміну повідомленнями про
виконання обома Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних
для набуття Угодою чинності.
Вчинено в місті Каїр 15 червня 1997 р. в двох примірниках,
кожний українською, арабською та англійською мовами, при цьому
обидва тексти автентичні. У разі виникнення розбіжностей в
тлумаченні тексту перевага надається тексту англійською мовою.
За Державний Комітет За Міністерство
України по водному громадських робіт та
господарству водних ресурсів Арабської
Республіки Єгипет
( підпис ) ( підпис )
Кемалій А. Алієв Д-р Махмуд Абу-Зейд
Заступник голови Голова Національного
Державного комітету наукового центру
України по водному водних ресурсів
господарствувгору