Документ 817-IV, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2003

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про відновлення селу Міжгір'я Перемишлянського
району Львівської області колишнього найменування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 36, ст.290 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Міжгір'я Перемишлянського району Львівської
області колишнє найменування - село Унів.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 15 травня 2003 року
N 817-IVвгору