Документ 814-94-п, попередня редакція — Редакція від 01.01.2007, підстава - 1700-2006-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 грудня 1994 р. N 814
Київ
Про затвердження Положення про порядок надання
грошових виплат населенню на покриття витрат
за оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку
з підвищенням тарифів на них
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003
N 478 ( 478-2004-п ) від 14.04.2004
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006
N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006
N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок надання грошових виплат
населенню на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг
у зв'язку з підвищенням тарифів на них, що додається.
2. Установити, що грошові виплати населенню на покриття
витрат за оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку з
підвищенням їх тарифів не включаються до сукупного
оподатковуваного доходу громадян та при нарахуванні внесків до
цільових фондів, які обчислюються з фонду оплати праці (фонду
споживання).
3. Готівка на грошові виплати населенню на покриття витрат за
оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку з підвищенням тарифів
на них не входить до поточних потреб і видається установами банків
у встановленому порядку.
4. Державний комітет по житлово-комунальному господарству,
Міністерство соціального захисту населення, Міністерство праці,
Міністерство економіки, Міністерство фінансів у межах своєї
компетенції надають роз'яснення щодо застосування цього
положення.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.35
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 1994 р. N 814
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання грошових виплат населенню на
покриття витрат за оплату житлово-комунальних
послуг у зв'язку з підвищенням тарифів на них
1. Відповідно до Указу Президента України від 18 листопада
1994 р. N 684/94 та постанови Кабінету Міністрів України від 20
жовтня 1994 р. N 722 ( 722-94-п ) грошові виплати за оплату
житлово-комунальних послуг (водо-, газо-, теплопостачання,
водовідведення) провадяться в розмірі 70 відсотків фактичних
витрат громадян на оплату за них, але не більше 250 тис.
карбованців у розрахунку на сім'ю, якщо середньомісячний сукупний
доход на одного члена сім'ї за попередні три місяці з урахуванням
індексу зростання цін не перевищує розміру доходу*, що дає право
на призначення грошової виплати.
2. Грошові виплати населенню на покриття витрат за оплату
житлово-комунальних послуг ( далі - грошові виплати) щомісячно
провадяться: 1) працівникам підприємств і госпрозрахункових організацій
незалежно від форм власності - за місцем основної роботи за
рахунок коштів, що спрямовуються на оплату праці понад
розрахункову величину фонду споживання з віднесенням їх на
собівартість продукції (послуг); працівникам установ і організацій, які утримуються за рахунок
бюджету, - за місцем основної роботи за рахунок коштів
відповідних бюджетів з віднесенням витрат на оплату праці; 2) особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом у Збройних Силах, Національній гвардії, Державній
прикордонній службі, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки,
військах цивільної оборони, військах внутрішньої та конвойної
служби, Управлінні державної охорони, рядовому і начальницькому
складу органів внутрішніх справ, Держспецзв'язку та Державної
кримінально-виконавчої служби - за місцем служби за рахунок коштів
відповідних бюджетів; { Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003,
N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 1074 ( 1074-2006-п ) від
01.08.2006, N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 } 3) особам, які втратили роботу в зв'язку із змінами в
організації виробництва і праці (ліквідація, реорганізація або
перепрофілювання підприємства, установи чи організації, скорочення
чисельності або штату працівників) і за якими зберігається середня
заробітна плата за попереднім місцем роботи на період
працевлаштування, але не більш як на три місяці, - в порядку,
зазначеному в підпункті 1 цього пункту. В разі ліквідації
підприємства, установи чи організації грошові виплати здійснюються
ліквідаційною комісією або правонаступником за рахунок коштів,
передбачених на цю мету; ————————————————— * За станом на 1 жовтня 1994 р. дорівнює 780 тис. карбованців.
4) докторантам, аспірантам і студентам очної форми навчання
та клінічним ординаторам - за місцем навчання за рахунок джерел, з
яких здійснюється виплата стипендій; 5) безробітним, які одержують допомогу по безробіттю або
стипендію на період професійної підготовки та перепідготовки, -
органами працевлаштування за місцем реєстрації за рахунок коштів
Державного фонду сприяння зайнятості населення; 6) пенсіонерам усіх категорій (крім тих, які перебувають на
повному державному утриманні або працюють) - за місцем отримання
пенсій за рахунок коштів, з яких здійснюється виплата пенсій; 7) жінкам, звільненим з роботи у зв'язку з ліквідацією
підприємства, установи чи організації та які перебувають у
відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
- за рахунок коштів місцевих бюджетів; 8) жінкам з числа військовослужбовців, звільненим із Збройних
Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби
безпеки, Служби зовнішньої розвідки, військ цивільної оборони,
інших військових формувань у зв'язку з вагітністю та пологами, а
також з числа осіб начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, Держспецзв'язку та Державної
кримінально-виконавчої служби - за рахунок коштів місцевих
бюджетів; { Підпункт 8 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1402 ( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 726
( 726-2006-п ) від 25.05.2006, N 1074 ( 1074-2006-п ) від
01.08.2006, N 1700 ( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 } 9) непрацюючій працездатній особі, яка відповідно до чинного
законодавства здійснює постійний догляд за дитиною-інвалідом до
досягнення нею 16-річного віку або за інвалідом І групи чи за
престарілим, який досяг 80-річного віку, - за рахунок коштів
місцевих бюджетів; 10) стосовно осіб, які не зазначені у підпунктах 1 - 9 цього
пункту, рішення про надання грошової виплати за рахунок коштів
місцевих бюджетів приймається місцевими органами державної
виконавчої влади. Громадянам, зазначеним у підпунктах 6, 7, 8, 9 і 10 цього
пункту, грошові виплати готівкою не провадяться. Належні суми
грошової виплати нараховуються органами житлово-комунального
господарства або підприємствами, що надають комунальні послуги, і
зараховуються в рахунок плати за надані житлово-комунальні послуги
у безготівковому порядку за місцем проживання зазначених громадян
з наступним відшкодуванням їх з Пенсійного фонду та місцевих
бюджетів у порядку, визначеному цим Положенням.
3. Грошові виплати провадяться одному з членів сім'ї, який
має у приватній власності будинок (частину будинку), квартиру,
наймає житло у державному або громадському житловому фонді, у
межах санітарної норми (21 кв. метр на наймача і кожного члена
сім'ї та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю), а також тим, що
проживає в однокімнатній квартирі незалежно від загальної
площі.
4.Для призначення грошової виплати подаються такі документи: заява власника (наймача) житлової площі; довідка про склад сім'ї; довідки про доходи кожного члена сім'ї за попередні три
місяці, а також пред'являється паспорт або документ, який його
замінює.
5. Членами сім'ї власника (наймача) є: дружина (чоловік)
наймача, їх діти і батьки та інші особи, якщо вони постійно
проживають разом з власником (наймачем) житла і ведуть з ним
спільне господарство. До складу сім'ї не входять особи, які тимчасово відсутні
понад шість місяців і за якими відповідно до чинного
законодавства зберігається житло; громадяни, які перебувають на
повному державному утриманні; непрацюючі працездатні громадяни,
які не зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що
шукають роботу (крім непрацюючих матерів, які доглядають дитину до
досягнення нею трирічного віку, непрацюючих матерів (батьків,
опікунів), які мають трьох і більше дітей віком до 16 років та
зайняті їх доглядом; непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють
постійний догляд за дитиною-інвалідом до досягнення нею 16-річного
віку або інвалідом I групи чи за престарілим, який досяг
80-річного віку; непрацюючих батьків або осіб, які їх замінюють,
що доглядають дитину віком до 14 років (за наявності медичної
довідки).
6. При визначенні сукупного доходу сім'ї враховуються: заробітна плата, в тому числі за понаднормову роботу, за
роботу в святкові та вихідні дні і роботу за сумісництвом; плата
за роботу в сільськогосподарському колективному підприємстві,
надбавки і доплати всіх видів; премії, встановлені системами
оплати праці на даному підприємстві, в установі, організації
незалежно від періодичності і джерел їх виплати; відсоткові
надбавки і щорічна винагорода з фонду матеріального заохочення за
загальні результати роботи підприємства, установи чи організації
за річними підсумками. Премії та щорічні винагороди включаються до
сукупного доходу сім'ї на час їх нарахування, при цьому за рік
ураховується не більше однієї винагороди за вислугу років; інші грошові виплати, які носять систематичний характер
(польове забезпечення, доплати за роз'їзний і рухомий характер
роботи тощо, крім командировочних і підйомних); стипендії, пенсії, допомога (крім одноразової допомоги); доходи від підприємницької діяльності, особистого
фермерського господарства (від присадибної ділянки, службового
земельного наділу, земельної ділянки, наданої під городи
колгоспникам, працівникам радгоспів та інших сільськогосподарських
підприємств, прибутки від худоби), які обчислюються за
нормативами, визначеними місцевими органами влади; ( Абзац п'ятий
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 478
( 478-2004-п ) від 14.04.2004 ) доходи від зайняття кустарно-ремісничими промислами,
приватною практикою, літературною, художньою, музичною,
артистичною та іншою творчою діяльністю. Доходи осіб, які
займаються кустарно-ремісничими промислами або приватною
практикою, визначаються на підставі даних районних фінансових
органів про розміри оподатковуваного доходу цих осіб; усі види винагород, які виплачуються штатним і нештатним
літературним працівникам, художникам, фотокореспондентам та іншим
особам з фонду авторського гонорару, а також винагороди, які
виплачуються за публічне виконання творів; усі види заробітків адвокатів; виплата допомоги по безробіттю; доходи від здачі житлової площі в найом (на підставі довідок
фінансових органів і посередницьких бюро); натуральна оплата праці (за вільними (ринковими) цінами
даного регіону того періоду, коли проводилася оплата праці); грошове забезпечення військовослужбовців, крім
військовослужбовців строкової служби, які в склад сім'ї не
враховуються; суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди,
заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з
виконанням ним трудових обов'язків; заробіток учнів та студентів, які поєднують навчання з
постійною роботою на підприємствах, в установах і організаціях
незалежно від форм власності та господарювання; суми, які виплачуються за час вимушеного прогулу; одержувані аліменти і тимчасова допомога на неповнолітніх
дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або коли
стягнення аліментів неможливе; фактичний заробіток осіб, які зайняті роботою в окремих
громадян або колективах громадян. При цьому натуральна частина
заробітної плати цих осіб включається до їх сукупного доходу в
розмірі 100 відсотків її грошової вартості. До сукупного доходу сім'ї при наданні грошових виплат
включаються також передбачені Законом України "Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) такі виплати: підвищення оплати праці громадян, які працюють на територіях
радіоактивного забруднення; оплата додаткової відпустки; різниця між заробітками у разі переведення на
нижчеоплачувану роботу; середня заробітна плата, що зберігається за працівником у
разі звільнення у зв'язку з відселенням; компенсація за час вимушеного простою.
7. Зазначені грошові виплати включаються до сукупного доходу
сім'ї за той період, за який вони нараховані, а не тоді, коли
фактично одержані. Аліменти, які виплачуються членом сім'ї, відраховуються з її
доходу. Грошові виплати на покриття витрат за оплату
житлово-комунальних послуг при визначенні сукупного доходу не
враховуються.
8. Для визначення права сім'ї на призначення грошової виплати
у жовтні - грудні 1994 р. фактичний середньомісячний сукупний
доход на одного члена сім'ї, обчислений за попередні три місяці,
підвищується за такими коефіцієнтами: ————————————————————————————————————————————————————————————————— Місяці, за які | Місяць звернення враховується |—————————————————————————————————————— сукупний доход | Жовтень | Листопад | Грудень сім'ї | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Липень, серпень, вересень 2
Серпень, вересень, жовтень - 1,5
Вересень, жовтень, листопад - - 1,2
Якщо у складі сім'ї є пенсіонер, то його фактичний
середньомісячний доход розраховується за попередні три місяці (без
урахування щомісячної додаткової грошової виплати у розмірі 44
тис. карбованців та компенсаційних виплат 170 тис. карбованців). Середньомісячний сукупний доход на одного члена сім'ї
визначається шляхом ділення загальної суми скорегованих
середньомісячних доходів усіх членів сім'ї на їх кількість.
9. Розмір грошової виплати визначається з урахуванням пільг,
які згідно з чинним законодавством надаються громадянам на оплату
житлово-комунальних послуг (приклади розрахунку наведено у додатку
N 1).
10. Грошові виплати провадяться одночасно з виплатою пенсій,
стипендій та заробітної плати за першу половину місяця за окремими
відомостями і не включаються до посадових окладів та тарифних
ставок.
11. Грошові виплати громадянам провадяться за умови
пред'явлення розрахункових книжок, квитанцій або аналогічних
документів про фактичну оплату житлово-комунальних послуг за
попередній місяць.
12. Нараховані суми грошових виплат госпрозрахунковими
підприємствами і організаціями всіх форм власності відображаються
в бухгалтерському обліку за кредитом рахунку 73 "Розрахунки з
робітниками і службовцями по інших операціях" і дебетом рахунків: облік витрат виробництва та обігу (20, 23, 24, 25, 26, 44) -
в частині виплат працівникам, зайнятим у виробництві продукції
(робіт, послуг), яка є метою створення цього підприємства з
включенням до складу елемента "Витрати на оплату праці"
собівартості продукції (робіт, послуг); облік витрат обслуговуючих виробництв і господарств (29) - в
частині виплат працівникам, зайнятим у невиробничій сфері
підприємства (житлово-комунальне господарство, дитячі дошкільні,
медичні та оздоровчі заклади тощо); облік витрат на капіталовкладення (33) - в частині виплат
працівникам, зайнятим виконанням будівельно-монтажних робіт, що
включаються до капітальних вкладень і здійснюються на підприємстві
господарським способом. У бюджетних установах грошові виплати відображаються у
бухгалтерському обліку за дебетом рахунку 18 "Розрахунки з
робітниками, службовцями і стипендіантами" і кредитом субрахунку
120 "Каса" з віднесенням касових і фактичних видатків відповідно
на статтю 1 "Фонд оплати праці" або статтю 8 "Стипендії" та за
дебетом рахунків 20 "Видатки бюджету", 21 "Інші видатки" і
кредитом рахунку 18 "Розрахунки з робітниками, службовцями і
стипендіантами".
13. Кошти для покриття безготівкових грошових виплат згідно
з підпунктами 6 - 10 пункту 2 цього Положення перераховуються
органам житлово-комунального господарства або підприємствам, які
надають комунальні послуги, відділеннями Пенсійного фонду або
фінансовими органами за місцем знаходження підприємств, установ і
організацій. Органи житлово-комунального господарства та підприємства, що
надають комунальні послуги, подають відділенням Пенсійного фонду
або фінансовим органам за місцем знаходження підприємств, установ
і організацій розрахунки за примірною формою (додаток N 2)
фактичних витрат, пов'язаних з грошовими виплатами, та платіжне
доручення в чотирьох примірниках. Перший примірник платіжного доручення підписується керівником
чи його заступником і головним бухгалтером Пенсійного фонду або
фінансового органу. Три примірники платіжного доручення подаються в установу
банку. Четвертий примірник платіжного доручення і розрахунок до
нього залишаються в органі Пенсійного фонду або фінансовому
органі, які ведуть облік зазначених витрат. Видатки, пов'язані з грошовими виплатами особам, які
зазначені в підпунктах 6 - 10 пункту 2 цього Положення,
відображаються у розділі 90 "Соціальний захист населення"  40
"Інші видатки" та розділи 240 "Пенсійний фонд" Класифікації
доходів і видатків державного та місцевих бюджетів України.
14. Суми надлишкових грошових виплат, проведених внаслідок
зловживань з боку громадян (в результаті подання документів із
свідомо неправильними відомостями, неподання відомостей про зміни
у складі сім'ї, приховання обставин, що впливають на розмір
грошових виплат, тощо) стягуються на підставі рішень підприємств,
установ, організацій та органів, що призначають грошові виплати.
15. Грошові виплати призначаються з місяця звернення
громадян про їх надання на три місяці, але не раніше ніж з 1
жовтня 1994 року. При зверненні про надання грошових виплат по
закінченні трьох місяців після виникнення права на них грошові
виплати призначаються і надаються за минулий час, але не більше
ніж за три місяці до місяця, в якому подано заяву, за наявності
рішення про призначення грошової виплати з усіма необхідними для
цього документами. При цьому для визначення права на грошову
виплату за минулий час обчислення середньомісячного сукупного
доходу сім'ї провадиться додатково за три місяці, які передують
місяцю виникнення права на неї.
16. Підприємства, установи, організації та органи
житлово-комунального господарства, які призначають грошові
виплати, повинні завести на кожного одержувача справу, в якій
мають зберігатися матеріали, необхідні для призначення грошової
виплати, і розрахунок розміру грошової виплати за формою згідно з
додатком N 3.
Додаток N 1
до Положення про порядок надання грошових
виплат населенню на покриття витрат за
оплату житлово-комунальних послуг у
зв'язку з підвищенням тарифів на них
ПРИКЛАДИ
розрахунку розміру грошових виплат населенню
на покриття витрат за оплату житлово-комунальних
послуг у зв'язку з підвищенням тарифів на них
(тис.крб.)
————————————————————————————————————————————————————————————————— | | Можливі варіанти | |———————————————————————————— | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Фактичні витрати на оплату
житлово-комунальних послуг 320 420 420 320 420
2. Фактичні витрати на оплату
житлово-комунальних послуг у
межах санітарних норм, передба-
чених пунктом 3 зазначеного
Положення 300 400 400 300 400
3. 70 відсотків фактичних витрат
на оплату житлово-комунальних
послуг (число пункту 2, помножене
на 70) 210 280 280 210 280
4. Пільги на оплату житлово-
комунальних послуг:
у відсотках 50 50 100 - -
у сумі (число пункту 3, помножене на відсоток пункту 4) 105 140 280 - -
5. Фактичні витрати на оплату
житлово-комунальних послуг з
урахуванням пільг 105 140 - 210 280
6. Максимальний розмір грошової
виплати 125 125 - 250 250
7. Розмір грошової виплати
(фактичні витрати на оплату
житлово-комунальних послуг
(число пункту 5), але не вище
максимального розміру
(число пункту 6) 105 125 - 210 250

Додаток N 2
до Положення про порядок надання грошових
виплат населенню на покриття витрат за
оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку
з підвищенням тарифів на них
РОЗРАХУНОК
розміру грошової виплати населенню на покриття
витрат за оплату житлово-комунальних послуг у
зв'язку з підвищенням тарифів на них
_________________________________________________________________
(Прізвище, ім'я та по батькові особи, якій нараховується грошові виплати) _________________________________________________________________
(домашня адреса) _________________________________________________________________
(назва місяців, на які призначені виплати)
1. Фактичні витрати за оплату
житлово-комунальних послуг _____________________
2. Фактичні витрати за оплату
житлово-комунальних послуг у межах
санітарних норм, передбачених пунктом 3
зазначеного Положення _____________________
3. 70 відсотків фактичних витрат за
оплату житлово-комунальних послуг _____________________
(число пункту 2, помножене на 70)
4. Пільги на оплату житлово-комунальних
послуг:
у відсотках у сумі (число пункту 3, помножене на _____________________ відсоток пункту 4)
5. Фактичні витрати за оплату
житлово-комунальних послуг з урахуванням
пільг _____________________
6. Максимальний розмір грошової виплати _____________________
7. Розмір грошової виплати (фактичні
витрати (число пункту 5), але не вище
максимального розміру (число пункту 6) _____________________

м.п. Керівник
Головний бухгалтер
Додаток N 3
до Положення про порядок надання грошових
виплат населенню на покриття витрат за
оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку
з підвищенням тарифів на них
ПРИМІРНИЙ РОЗРАХУНОК
витрат, пов'язаних з грошовими виплатами населенню
на покриття витрат за оплату житлово-комунальних
послуг у зв'язку з підвищенням тарифів на них,
що здійснені в _____________________________
(місяць, рік) _____________________________________________
(орган житлово-комунального господарства,
підприємство, яке надає комунальні послуги) _________________________________________________________________
————————————————————————————————————————————————————————————————— Категорії |Чи- | у тому числі |Сума витрат, яка під- громадян |сель-|———————————————————|лягає відшкодуванню |ність|кіль-|кількість |————————————————————————— | |кість|осіб, які |всьо-| у тому числі | |осіб,|мають пільги |го |——————————————————— | |які |на оплату | |осо- |особам, які | |не |житлово-ко- | |бам, |мають пільги | |мають|мунальних | |які |————————————— | |пільг|послуг у | |не |50 | | | |на |розмірах | |мають|від-| | | |опла-|—————————————| |пільг|сот-| | | |ту |50 | | | | |ків | | | |жит- |від-| | | | | | | | |лово-|сот-| | | | | | | | |кому-|ків | | | | | | | | |наль-| | | | | | | | | |них | | | | | | | | | |пос- | | | | | | | | | |луг | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Пенсіонери
усіх катего-
рій (крім
тих, які пе-
ребувають на
повному дер-
жавному ут-
риманні або
працюють)
Жінки, звіль-
нені з робо-
ти у зв'язку
з ліквідаці-
єю підприєм-
ств, установ
чи організа-
цій та які
пребувають у
відпустці по
догляду за
дитиною до
досягнення
нею триріч-
ного віку
Жінки з чис-
ла військо-
вослужбов-
ців, звіль-
нені із
Збройних
Сил, Націо-
нальної
гвардії,
Державної
прикордонної
служби,
Служби без-
пеки, Служби
зовнішньої
розвідки,
військ
цивільної
оборони, ін-
ших військо-
вих форму-
вань у зв'-
язку із ва-
гітністю та
пологами, а
також осіб
начальниць-
кого і рядо-
вого складу
органів
внутрішніх
справ,
Держспец-
зв'язку та
Державної
кримінально-
виконавчої
служби
Непрацюючі
працездатні
особи, які
відповідно
до чинного
законодавс-
тва здійсню-
ють постій-
ний догляд
за дити-
ною-інвалі-
дом до до-
сягнення нею
16-річного
віку або за
інвалідом I
групи чи за
престарілим,
який досяг
80-річного
віку
Інші особи,
за рішенням
місцевих ор-
ганів дер-
жавної вико-
навчої влади
(підпункт 10
пункту 2
зазначеного
Положення) _________________________________________________________________
Разом
м.п. Керівник
Головний бухгалтер
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1402
( 1402-2003-п ) від 04.09.2003, N 726 ( 726-2006-п ) від
25.05.2006, N 1074 ( 1074-2006-п ) від 01.08.2006, N 1700
( 1700-2006-п ) від 08.12.2006 }



вгору