Документ 814-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.02.2012, підстава - 35-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 серпня 2009 р. N 814
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 35 ( 35-2012-п ) від 25.01.2012 }
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань спрямування
і координації діяльності Державного комітету
у справах ветеранів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 283 ( 283-2011-п ) від 21.03.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 серпня 2009 р. N 814
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 283
( 283-2011-п ) від 21.03.2011 }

2. У Положенні про Міністерство праці та соціальної політики
України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
2 листопада 2006 р. N 1543 ( 1543-2006-п ) (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 45, ст. 3001; 2009 р., N 30, ст. 1011):
1) у пункті 8:
підпункт 4 викласти у такій редакції:
"4) вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України подання про призначення на посаду та звільнення
з посади заступників Міністра та заступників керівників
центральних органів виконавчої влади, діяльність яких
спрямовується і координується через Міністра, а також пропозиції
Прем'єр-міністрові України щодо призначення на посаду та
звільнення з посади керівників таких органів;";
підпункт 9 після слів "Пенсійного фонду України" доповнити
словами "та Держкомветеранів";
у підпункті 10 слова "урядових органів державного управління,
що діють у складі Міністерства" замінити словами "урядових органів
у системі Мінпраці";
підпункт 11 виключити;
підпункти 12 і 13 викласти у такій редакції:
"12) затверджує за поданням керівників урядових органів у
системі Мінпраці граничну чисельність працівників, а також
погоджує структуру, штатний розпис та кошторис зазначених органів;
13) затверджує структуру центрального апарату Пенсійного
фонду України та Держкомветеранів;";
останній абзац після слів "Пенсійного фонду України"
доповнити словами "та Держкомветеранів";
2) у пункті 10 слова "У складі" замінити словами "У системі",
а слова "державного управління" виключити.
3. У Положенні про Державний комітет України у справах
ветеранів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
24 жовтня 2007 р. N 1262 ( 1262-2007-п ) (Офіційний вісник
України, 2007 р., N 81, ст. 3026):
1) у пункті 8:
в абзаці третьому слова "Прем'єр-міністра України" замінити
словами "Міністра праці та соціальної політики";
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"Пропозиції Міністрові праці та соціальної політики щодо
призначення на посаду та звільнення з посади заступників Голови
вносить Голова Держкомветеранів.";
2) у підпункті 6 пункту 9 слова "в порядку, встановленому
Віце-прем'єр-міністром України" виключити;
3) у тексті Положення ( 1262-2007-п ) слова
"Віце-прем'єр-міністр України" в усіх відмінках замінити словами
"Міністр праці та соціальної політики" у відповідному відмінку.вгору