Про деякі заходи щодо регулювання лотерейної діяльності
Указ Президента України від 10.09.2002813/2002
Документ 813/2002, поточна редакція — Прийняття від 10.09.2002

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про деякі заходи щодо регулювання
лотерейної діяльності

З метою забезпечення прозорості функціонування сфери
лотерейної діяльності, збільшення надходжень до державного
бюджету, належного захисту інтересів та прав громадян
п о с т а н о в л я ю:
1. Визнати за необхідне посилення державного регулювання
лотерейної діяльності в Україні шляхом:
запровадження державної монополії на випуск та проведення
лотерей;
припинення проведення недержавних лотерей, у тому числі за
рішеннями органів місцевого самоврядування;
встановлення прозорих правил проведення лотерей та
ефективного контролю за їх додержанням, недопущення проведення
лотерей під час азартних ігор;
конкурсного відбору операторів лотерей, посилення контролю за
їх діяльністю, встановлення вимог щодо мінімального розміру
власного капіталу таких операторів, їх ліквідності і
платоспроможності.
2. Здійснення державної політики у сфері випуску та
проведення лотерей покласти на Міністерство фінансів України.
3. Кабінету Міністрів України:
а) подати у двомісячний строк на розгляд Верховної Ради
України законопроект про лотереї та азартні ігри в Україні,
спрямований на реалізацію положень цього Указу;
б) розробити та затвердити у четвертому кварталі 2002 року
програму розвитку лотерейної діяльності на 2003-2008 роки,
передбачивши заходи зі збільшення надходжень до державного бюджету
від проведення лотерей та цільового використання цих коштів для
фінансування соціальних програм;
в) забезпечити у місячний строк затвердження ліцензійних умов
провадження діяльності з випуску та проведення лотерей, виходячи з
вимог статті 1 цього Указу;
г) у тримісячний строк:
розробити та затвердити правила проведення конкурсного
відбору операторів лотерей;
привести свої нормативні акти у сфері лотерейної діяльності у
відповідність зі статтею 1 цього Указу;
д) забезпечити висвітлення в засобах масової інформації
порядку проведення лотерей та прав їх учасників з метою
запобігання шахрайству з боку операторів лотерей.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 10 вересня 2002 року
N 813/2002вгору