Про Раду з питань судової реформи
Указ Президента України від 16.10.2014812/2014
Документ 812/2014, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.03.2018, підстава - 44/2018

Указ
Президента України

Про Раду з питань судової реформи

{Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 44/2018 від 27.02.2018}

З метою забезпечення підготовки узгоджених пропозицій щодо проведення в рамках впровадження Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" судової реформи, спрямованої, зокрема, на досягнення європейських стандартів забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, налагодження ефективного механізму взаємодії державних органів та інститутів громадянського суспільства в процесі здійснення такої реформи, із залученням до співпраці з цих питань міжнародної спільноти, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Раду з питань судової реформи (далі - Рада) як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, основним завданням якого є напрацювання узгоджених пропозицій щодо розроблення та реалізації в Україні стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів.

2. Установити, що:

до складу Ради входять керівники відповідних центральних органів виконавчої влади, а також за згодою - Голова Верховного Суду, голови касаційних судів у складі Верховного Суду, Голова Вищої ради правосуддя, Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голова Ради суддів України, Голова Державної судової адміністрації України, Генеральний прокурор України, представники правничих громадських об'єднань, юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, відповідних міжнародних організацій, провідні фахівці у галузі права;

{Абзац другий статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 44/2018 від 27.02.2018}

персональний склад Ради затверджується Президентом України за поданням координатора Ради;

координатор та інші члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

3. Призначити ФІЛАТОВА Олексія Валерійовича - Заступника Глави Адміністрації Президента України - координатором Ради з питань судової реформи.

4. Координатору Ради:

розробити проект Положення про Раду з питань судової реформи, передбачивши в ньому, зокрема, взаємодію Ради з Національною радою реформ, Дорадчою радою реформ і Виконавчим комітетом реформ, та внести зазначений проект у встановленому порядку;

внести пропозиції щодо персонального складу Ради.

5. Раді у тримісячний строк після затвердження персонального складу підготувати та подати на затвердження проект стратегії реформування судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів.

6. Ліквідувати Робочу групу з питань судової реформи.

У зв'язку з цим визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 24 березня 2010 року № 440 "Про Робочу групу з питань судової реформи".

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
16 жовтня 2014 року
№ 812/2014
вгору