Документ 812-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.11.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.11.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 листопада 2013 р. № 812
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на витрати, пов’язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об’єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на витрати, пов’язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об’єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. № 502 (Офіційний вісник України, 2010 p., № 48, ст. 1576; 2011 p., № 11, ст. 486), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2013 р. № 812

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на витрати, пов’язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об’єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду

1. Абзац перший пункту 2 замінити абзацами такого змісту:

“2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

Мінагрополітики спрямовує бюджетні кошти Аграрному фонду для використання їх з метою забезпечення здійснення заходів із зберігання, перевезення, переробки та експорту об’єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. У пункті 6 слова “Державному казначействі” замінити словом “Казначействі”.

3. Пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у встановленому законодавством порядку.”.

4. Доповнити Порядок пунктом 7-1 такого змісту:

“7-1. Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням необхідності виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.”.

5. Пункт 9 після слова “фінансової” доповнити словами “і бюджетної”.

6. У тексті Порядку слова “Міністерство аграрної політики та продовольства” у всіх відмінках і “Міністерством економічного розвитку та торгівлі” замінити відповідно словами “Мінагрополітики” і “Мінекономрозвитку”.вгору