Про відновлення селу Комунарка Тернопільської області колишнього найменування Бзовиця
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 14.09.19898115-XI
Документ 8115-XI, поточна редакція — Прийняття від 14.09.1989

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відновлення селу Комунарка Тернопільської
області колишнього найменування Бзовиця
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, N 39, ст. 517 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Відновити селу Комунарка Зборівського району Тернопільської
області колишнє найменування Бзовиця.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 14 вересня 1989 р.
N 8115-XIвгору