Document 811-V, valid, current version — Adoption on March 22, 2007
( Last event — Entry into force, gone January 1, 2008. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 3 Декрету
Кабінету Міністрів України "Про державне мито"
щодо установчих документів
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 25, ст.339 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Підпункт "е" пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113;
1995 р., N 30, ст. 229) викласти в такій редакції:
"е) за посвідчення установчих 1 неоподатковуваний мінімум
(засновницьких) договорів, доходів громадян".
інших установчих документів
юридичної особи, договорів
поділу майна, договорів поруки
та інших угод, що не підлягають
оцінці
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 22 березня 2007 року
N 811-Von top