Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 3 Декрету
Кабінету Міністрів України "Про державне мито"
щодо установчих документів
 
{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 25, ст.339 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Підпункт "е" пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229) викласти в такій редакції:
 
 "е) за посвідчення установчих     1 неоподатковуваний мінімум 
(засновницьких) договорів, доходів громадян".
інших установчих документів
юридичної особи, договорів
поділу майна, договорів поруки
та інших угод, що не підлягають
оцінці
     2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 22 березня 2007 року
N 811-V


Публікації документа