Про відзначення наукових працівників державними нагородами Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 01.03.1991811-XII
Документ 811-XII, поточна редакція — Прийняття від 01.03.1991

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про відзначення наукових працівників державними
нагородами Української РСР
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 13, ст. 161 )

За заслуги в розвитку науки і техніки, особистий вклад у
підготовку наукових кадрів
присвоїти почесне звання
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР"
Касаткіну Борису Сергійовичу - завідуючому відділом інституту
електрозварювання імені Є.О. Патона АН УРСР, доктору технічних
наук, члену-кореспонденту АН УРСР, м. Київ.
Мариничу Олександру Мефодійовичу - раднику при дирекції
інституту геофізики імені С.І. Субботіна АН УРСР, доктору
географічних наук, члену-кореспонденту АН УРСР, м. Київ.
Медовару Борису Ізраїльовичу - раднику при дирекції інституту
електрозварювання імені Є.О. Патона АН УРСР, доктору технічних
наук, академіку АН УРСР, м. Київ.
Оксіюк Ользі Петрівні - завідуючій відділом інституту
гідробіології АН УРСР, доктору біологічних наук, професору,
м. Київ.
Романенку Віктору Дмитровичу - директору інституту
гідробіології АН УРСР, доктору біологічних наук, академіку АН
УРСР, м. Київ.
Сіренко Лідії Якимівні - завідуючій відділом інституту
гідробіології АН УРСР, доктору біологічних наук, професору, м.
Київ.
Струтинському Вілену Митрофановичу - завідуючому відділом
інституту ядерних досліджень АН УРСР, доктору фізико-математичних
наук, члену-кореспонденту АН УРСР, м. Київ.
Тітову Євгену Володимировичу - головному науковому
співробітнику інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії,
доктору хімічних наук, професору, м. Донецьк.
Топачевському Вадиму Олександровичу - завідуючому відділом
інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена АН УРСР, доктору
біологічних наук, члену-кореспонденту АН УРСР, м. Київ.
Чебаненку Івану Іллічу - завідуючому відділом інституту
геологічних наук АН УРСР, доктору геолого-мінералогічних наук,
академіку АН УРСР, м. Київ.
Шнюкову Євгену Федоровичу - директору інституту геологічних
наук АН УРСР, доктору геолого-мінералогічних наук, академіку
АН УРСР, м. Київ.
Нагородити:
ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Євтушенка Миколу Юрійовича - заступника директора інституту
гідробіології АН УРСР, доктора біологічних наук, м. Київ.
Лала Володимира Миколайовича - провідного наукового
співробітника інституту математики АН УРСР, м. Київ.
Лупкіна Бориса Володимировича - начальника лабораторії
Українського філіалу Науково-дослідного інституту авіаційної
технології і організації виробництва, м. Київ.
ГРАМОТОЮ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Жукинського Валерія Миколайовича - завідуючого лабораторією
інституту гідробіології АН УРСР, м. Київ.
Тимченка Володимира Михайловича - завідуючого лабораторією
інституту гідробіології АН УРСР, м. Київ.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 1 березня 1991 року
N 811-XIIвгору