Документ 810-2009-п, попередня редакція — Редакція від 01.10.2013, підстава - 684-2013-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 липня 2009 р. N 810
Київ
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України
{ Додатково див. Указ Президента
N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010
N 567 ( 567-2011-п ) від 01.06.2011
N 1194 ( 1194-2011-п ) від 23.11.2011
N 150 ( 150-2012-п ) від 15.02.2012
N 202 ( 202-2012-п ) від 14.03.2012
N 203 ( 203-2012-п ) від 14.03.2012
N 218 ( 218-2012-п ) від 21.03.2012
N 251 ( 251-2012-п ) від 28.03.2012
N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013
N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013
N 437 ( 437-2013-п ) від 27.05.2013
N 684 ( 684-2013-п ) від 11.09.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
{ Дію пункту 1 зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009
( 675/2009 ) від 27.08.2009 }
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 810
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
{ Положення пункту 1 втратили чинність, як такі, що є
неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010 }
1. У Правилах оформлення і видачі паспорта громадянина
України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх
тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 31 березня 1995 р. N 231
( 231-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 158; Офіційний вісник
України, 2004 р., N 12, ст. 752, N 49, ст. 3210; 2006 р., N 18,
ст. 1328; 2007 р., N 48, ст. 1963):
1) в абзаці другому пункту 2 слова "службою громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити словами
"територіальними органами та підрозділами міграційної служби";
2) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:
"управлінь (відділів) міграційної служби в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі -
територіальні органи), відділів (секторів) міграційної служби у
містах та районах (далі - підрозділи) за місцем проживання в
Україні або незалежно від місця проживання в Україні - до
міжрегіональних центрів видачі паспортних документів;";
3) у пункті 13 слова "Державним департаментом у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити
словом "ДМС";
4) доповнити абзац перший пункту 25 після слів "органів
прокуратури," словами "органів міграційної служби,";
5) в абзаці третьому пункту 26 слова "Державного департаменту
у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб"
замінити словами "Державної міграційної служби";
6) в абзаці першому пункту 28 слова "Державний департамент у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб"
замінити словами "ДМС";
7) у підпункті "а" пункту 10 додатка 2 до Правил
( 231-95-п ):
в абзаці першому слова "служби у справах громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити словами
"міграційної служби";
останній абзац викласти в такій редакції:
"Коди підрозділів міграційної служби визначаються ДМС;";
8) пункт 1 додатка 2-1 викласти в такій редакції:
"1. Централізоване оформлення, виготовлення та видача
паспортів громадянина України для виїзду за кордон (далі -
паспорт) громадянам, які проживають в Україні, здійснюється
управліннями (відділами) міграційної служби в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, відділами
(секторами) міграційної служби у містах та районах (далі -
територіальний орган чи підрозділ) за місцем проживання громадян в
Україні або незалежно від їх місця проживання в Україні,
міжрегіональними центрами видачі паспортних документів, на базі
яких утворюються вузли місцевого рівня (районах у містах, містах
обласного значення) та вузли регіонального рівня (в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі), Головним
обчислювальним центром Державної інформаційної системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування, що діє у
складі Державної міграційної служби (далі - Головний
обчислювальний центр), і Державним підприємством "Державний центр
персоналізації документів" (далі - Центр).". { Пункт 1 втрачав чинність на підставі Постанови КМ N 185
( 185-2013-п ) від 13.03.2013; дію пункту 1 відновлено згідно з
Постановою КМ N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }
2. У Положенні про посвідчення особи без громадянства для
виїзду за кордон, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 7 серпня 1995 р. N 610 ( 610-95-п ) (ЗП України,
1995 р., N 12, ст. 268):
1) у першому реченні абзацу першого пункту 7 слова "до
паспортної служби органу внутрішніх справ" замінити словами "до
територіального органу міграційної служби";
2) у тексті Положення ( 610-95-п ) слово "МВС" замінити
словом "ДМС". { Пункт 2 втрачав чинність на підставі Постанови КМ N 185
( 185-2013-п ) від 13.03.2013; дію пункту 2 відновлено згідно з
Постановою КМ N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 150
( 150-2012-п ) від 15.02.2012 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 684
( 684-2013-п ) від 11.09.2013 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 567
( 567-2011-п ) від 01.06.2011 }

6. У переліку центральних органів виконавчої влади,
відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства
України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371
( 1371-2002-п ) "Про порядок участі центральних органів виконавчої
влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2003 р., N 17,
ст. 774; 2007 р., N 32, ст. 1288; 2008 р., N 76, ст. 2567, N 98,
ст. 3232):
1) у пункті 1:
у позиції "Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців" слово "Держкомнацрелігій" замінити словом "ДМС";
позицію "Комітет з питань економічного співробітництва та
інтеграції (КЕСІ)" після слова "МВС," доповнити словом "ДМС,";
2) у пункті 3:
у позиції "Міжнародна організація з міграції (МОМ)" слова
"Держкомнацрелігій" виключити та доповнити після слова "МВС,"
словом "ДМС,";
у позиції "Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав
людини" після слова "МВС," доповнити словом "ДМС,";
у позиції "Спеціальний представник ОБСЄ з питань боротьби з
торгівлею людьми" після слова "МВС," доповнити словом "ДМС,".

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 203
( 203-2012-п ) від 14.03.2012 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 202
( 202-2012-п ) від 14.03.2012 }

9. У Порядках, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 2002 р. N 1983 ( 1983-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 p., N 52, ст. 2400):
1) у Порядку формування квоти імміграції ( 1983-2002-п ):
в абзаці шостому пункту 2 слово "Держкомнацрелігій" замінити
словом "ДМС";
у тексті Порядку ( 1983-2002-п ) слова "Державний департамент
у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" в
усіх відмінках замінити словами "Державна міграційна служба" у
відповідному відмінку;
2) у Порядку провадження за заявами про надання дозволу на
імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих
рішень ( 1983-2002-п ):
у пункті 2:
абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції:
"1) Державна міграційна служба (далі - міграційна служба) -
стосовно іммігрантів, які є:";
в абзаці першому підпункту 2 слова "територіальні органи
Департаменту в головних управліннях, управліннях МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі -
територіальні органи)" замінити словами "територіальні органи
міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи)";
в абзаці першому підпункту 3 слова "територіальні підрозділи
Департаменту в міських, районних у містах управліннях органів
внутрішніх справ (далі - територіальні підрозділи)" замінити
словами "територіальні підрозділи міграційної служби в містах з
районним поділом та районах у м. Києві (далі - територіальні
підрозділи)";
у тексті Порядку ( 1983-2002-п ) слово "Департамент" в усіх
відмінках замінити словами "міграційна служба" у відповідному
відмінку;

{ Підпункт 3 пункту 9 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 251 ( 251-2012-п ) від 28.03.2012 }

10. Абзац третій додатка до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 12 березня 2003 р. N 132 ( 132-2003-р ) "Про
використання та підтримання у контрольному стані довідників
суб'єктів формування Державної інформаційної системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування" із
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
15 березня 2006 р. N 327 ( 327-2006-п ) (Офіційний вісник України,
2006 р., N 11, ст. 752), викласти в такій редакції:
"Територіальні органи та підрозділи ДМС".
Державної міграційної служби
в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі
{ Положення пункту 11 втратили чинність, як такі, що є
неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010 }
11. У Правилах оформлення і видачі тимчасового посвідчення
громадянина України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 17 липня 2003 р. N 1111 ( 1111-2003-п ) (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1550; 2007 р., N 10, ст. 367):
1) у пунктах 4 і 16 слова "Державного департаменту у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити
словом "ДМС";
2) в абзаці другому пункту 5, пунктах 11 і 17 слово "МВС"
замінити словом "ДМС". { Пункт 11 втрачав чинність на підставі Постанови КМ N 185
( 185-2013-п ) від 13.03.2013; дію пункту 11 відновлено згідно з
Постановою КМ N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }
{ Положення пункту 12 втратили чинність, як такі, що є
неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010 }
12. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 квітня
2004 р. N 491 ( 491-2004-п ) "Про затвердження Правил оформлення і
видачі службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних
осіб свідоцтва про належність до громадянства України" (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1053; 2006 р., N 11, ст. 752):
1) у назві та постановляючій частині постанови ( 491-2004-п )
слова "службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних
осіб" замінити словами "міграційною службою";
2) у Правилах ( 491-2004-п ), затверджених зазначеною
постановою:
у назві Правил ( 491-2004-п ) слова "службою громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити словами
"міграційною службою";
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Прийом документів та видача свідоцтва здійснюється
територіальними органами ДМС в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі та підрозділами (відділами,
секторами) в містах та районах (далі - територіальні органи
(підрозділи) за місцем проживання.
Виготовлення свідоцтв здійснюється державним підприємством
"Державний центр персоналізації документів.";
в абзаці другому пункту 5 слова "за зразком згідно з
додатком" замінити словами "за установленим ДМС зразком";
у пункті 13 слово "МВС" замінити словом "ДМС";
3) додаток до Правил ( 491а-2004-п ) виключити.

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1194
( 1194-2011-п ) від 23.11.2011 }

14. У складі виконавців заходу, визначеного пунктом 4
Програми облаштування осіб з числа закордонних українців, що
повертаються в Україну, на період до 2010 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р.
N 1573 ( 1573-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46,
ст. 3056; 2007 р., N 55, ст. 2218), слово "МВС" замінити словом
"ДМС".
15. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 15 березня 2006 р. N 327 ( 327-2006-п ) "Про створення
Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних
осіб та їх документування" (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 11, ст. 752; 2007 р., N 48, ст. 1963) слова "Міністерство
внутрішніх справ" замінити словом "Державну міграційну службу".

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 218
( 218-2012-п ) від 21.03.2012 }

17. У Положенні про Державний комітет України у справах
національностей та релігій, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 201 ( 201-2007-п )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 419, N 89,
ст. 3271):
1) у пункті 3:
в абзаці другому слова "міграції," і "біженців та інших
категорій мігрантів," виключити;
в абзаці четвертому слова ", біженців, а також у межах своїх
повноважень - прав інших категорій мігрантів" виключити;
2) у пункті 4:
у підпункті 1 слова "міграції," і "біженців та інших
категорій мігрантів," виключити;
підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) вивчає та аналізує проблеми осіб, які повернулися,
тенденції етнонаціонального та культурного розвитку національних
меншин України, етномовних та релігійних процесів у державі,
розробляє поточні та довгострокові прогнози із зазначених
питань;";
у підпункті 4 слова ", біженців та інших категорій мігрантів"
виключити;
підпункт 6 виключити;
у підпунктах 5, 9 і 20 слова ", біженців, інших категорій
мігрантів" виключити;
у підпунктах 18 і 21 слова "міграції," і "біженців, інших
категорій мігрантів," виключити;
у підпункті 23 слова "міграцію," і "біженців, інших категорій
мігрантів," виключити;
у підпункті 25 слова ", зокрема скарги на рішення органів
міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі" виключити;
у підпункті 26 слова ", органів міграційної служби"
виключити;
3) в абзаці першому пункту 6 слова "підпорядковані йому
органи міграційної служби, а також" виключити.

{ Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 437
( 437-2013-п ) від 27.05.2013 }

{ Положення пункту 19 втратили чинність, як такі, що є
неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010 }
19. У Концепції розвитку Державної інформаційної системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування,
схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня
2009 р. N 711 ( 711-2009-р ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 48, ст. 1628):
1) абзаци третій - п'ятий розділу "Структура, склад і функції
ДІС" викласти в такій редакції:
"центральний рівень - вузли, створені в структурі ДМС,
зокрема Головний обчислювальний центр, резервний банк даних та
Державний центр персоналізації документів;
регіональний рівень - вузли, створені в територіальних
органах ДМС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі, у МЗС та структурних підрозділах інших суб'єктів ДІС;
місцевий рівень - вузли, створені в ДМС, територіальних
органах та підрозділах ДМС в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі, у дипломатичних представництвах та
консульських установах України за кордоном, структурних
підрозділах інших суб'єктів формування ДІС.";
2) у тексті Концепції ( 711-2009-р ) слово "МВС" замінити
словом "ДМС".

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 559
( 559-2010-п ) від 07.07.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 810
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого
1998 р. N 96 ( 96-98-р ).
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 березня
2002 р. N 165 ( 165-2002-р ) "Про внесення змін до розпоряджень
Кабінету Міністрів України з питань створення Єдиної державної
автоматизованої паспортної системи".
3. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 26 травня
2005 р. N 378 ( 378-2005-п ) "Деякі питання виготовлення та
використання бланків паспорта громадянина України для виїзду за
кордон" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1198).
4. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
15 березня 2006 р. N 327 ( 327-2006-п ) "Про створення Державної
інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх
документування" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11,
ст. 752).
5. Абзац другий пункту 1 Положення про Державний комітет
України у справах національностей та релігій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 201
( 201-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 419).
6. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
26 червня 2007 р. N 858 ( 858-2007-п ) "Про затвердження
технічного опису та зразка бланка паспорта громадянина України для
виїзду за кордон та внесення змін до деяких актів Кабінету
Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 48,
ст. 1963).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада
2007 р. N 1347 ( 1347-2007-п ) "Про внесення зміни до Положення
про Державний комітет України у справах національностей та
релігій" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 89, ст. 3271).вгору