Документ 810-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.07.2015, підстава - 463-2015-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 29 липня 2009 р. N 810
Київ
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких актів
Кабінету Міністрів України
{ Додатково див. Указ Президента
N 675/2009 ( 675/2009 ) від 27.08.2009 }
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див.
Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 559 ( 559-2010-п ) від 07.07.2010
N 567 ( 567-2011-п ) від 01.06.2011
N 1194 ( 1194-2011-п ) від 23.11.2011
N 150 ( 150-2012-п ) від 15.02.2012
N 202 ( 202-2012-п ) від 14.03.2012
N 203 ( 203-2012-п ) від 14.03.2012
N 218 ( 218-2012-п ) від 21.03.2012
N 251 ( 251-2012-п ) від 28.03.2012
N 185 ( 185-2013-п ) від 13.03.2013
N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013
N 437 ( 437-2013-п ) від 27.05.2013
N 684 ( 684-2013-п ) від 11.09.2013
N 682 ( 682-2014-п ) від 26.11.2014
N 463 ( 463-2015-п ) від 08.07.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
{ Дію пункту 1 зупинено згідно з Указом Президента N 675/2009
( 675/2009 ) від 27.08.2009 }
1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 810
ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 682
( 682-2014-п ) від 26.11.2014 }

2. У Положенні про посвідчення особи без громадянства для
виїзду за кордон, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 7 серпня 1995 р. N 610 ( 610-95-п ) (ЗП України,
1995 р., N 12, ст. 268):
1) у першому реченні абзацу першого пункту 7 слова "до
паспортної служби органу внутрішніх справ" замінити словами "до
територіального органу міграційної служби";
2) у тексті Положення ( 610-95-п ) слово "МВС" замінити
словом "ДМС". { Пункт 2 втрачав чинність на підставі Постанови КМ N 185
( 185-2013-п ) від 13.03.2013; дію пункту 2 відновлено згідно з
Постановою КМ N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 150
( 150-2012-п ) від 15.02.2012 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 684
( 684-2013-п ) від 11.09.2013 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 567
( 567-2011-п ) від 01.06.2011 }

6. У переліку центральних органів виконавчої влади,
відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства
України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371
( 1371-2002-п ) "Про порядок участі центральних органів виконавчої
влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2003 р., N 17,
ст. 774; 2007 р., N 32, ст. 1288; 2008 р., N 76, ст. 2567, N 98,
ст. 3232):
1) у пункті 1:
у позиції "Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців" слово "Держкомнацрелігій" замінити словом "ДМС";
позицію "Комітет з питань економічного співробітництва та
інтеграції (КЕСІ)" після слова "МВС," доповнити словом "ДМС,";
2) у пункті 3:
у позиції "Міжнародна організація з міграції (МОМ)" слова
"Держкомнацрелігій" виключити та доповнити після слова "МВС,"
словом "ДМС,";
у позиції "Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав
людини" після слова "МВС," доповнити словом "ДМС,";
у позиції "Спеціальний представник ОБСЄ з питань боротьби з
торгівлею людьми" після слова "МВС," доповнити словом "ДМС,".

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 203
( 203-2012-п ) від 14.03.2012 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 202
( 202-2012-п ) від 14.03.2012 }

9. У Порядках, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 26 грудня 2002 р. N 1983 ( 1983-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 p., N 52, ст. 2400):
1) у Порядку формування квоти імміграції ( 1983-2002-п ):
в абзаці шостому пункту 2 слово "Держкомнацрелігій" замінити
словом "ДМС";
у тексті Порядку ( 1983-2002-п ) слова "Державний департамент
у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" в
усіх відмінках замінити словами "Державна міграційна служба" у
відповідному відмінку;
2) у Порядку провадження за заявами про надання дозволу на
імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих
рішень ( 1983-2002-п ):
у пункті 2:
абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції:
"1) Державна міграційна служба (далі - міграційна служба) -
стосовно іммігрантів, які є:";
в абзаці першому підпункту 2 слова "територіальні органи
Департаменту в головних управліннях, управліннях МВС в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі -
територіальні органи)" замінити словами "територіальні органи
міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі (далі - територіальні органи)";
в абзаці першому підпункту 3 слова "територіальні підрозділи
Департаменту в міських, районних у містах управліннях органів
внутрішніх справ (далі - територіальні підрозділи)" замінити
словами "територіальні підрозділи міграційної служби в містах з
районним поділом та районах у м. Києві (далі - територіальні
підрозділи)";
у тексті Порядку ( 1983-2002-п ) слово "Департамент" в усіх
відмінках замінити словами "міграційна служба" у відповідному
відмінку;

{ Підпункт 3 пункту 9 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 251 ( 251-2012-п ) від 28.03.2012 }

10. Абзац третій додатка до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 12 березня 2003 р. N 132 ( 132-2003-р ) "Про
використання та підтримання у контрольному стані довідників
суб'єктів формування Державної інформаційної системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування" із
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
15 березня 2006 р. N 327 ( 327-2006-п ) (Офіційний вісник України,
2006 р., N 11, ст. 752), викласти в такій редакції:
"Територіальні органи та підрозділи ДМС".
Державної міграційної служби
в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі
{ Положення пункту 11 втратили чинність, як такі, що є
неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010 }
11. У Правилах оформлення і видачі тимчасового посвідчення
громадянина України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 17 липня 2003 р. N 1111 ( 1111-2003-п ) (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1550; 2007 р., N 10, ст. 367):
1) у пунктах 4 і 16 слова "Державного департаменту у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб" замінити
словом "ДМС";
2) в абзаці другому пункту 5, пунктах 11 і 17 слово "МВС"
замінити словом "ДМС". { Пункт 11 втрачав чинність на підставі Постанови КМ N 185
( 185-2013-п ) від 13.03.2013; дію пункту 11 відновлено згідно з
Постановою КМ N 415 ( 415-2013-п ) від 12.06.2013 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 463
( 463-2015-п ) від 08.07.2015 }

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1194
( 1194-2011-п ) від 23.11.2011 }

14. У складі виконавців заходу, визначеного пунктом 4
Програми облаштування осіб з числа закордонних українців, що
повертаються в Україну, на період до 2010 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р.
N 1573 ( 1573-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46,
ст. 3056; 2007 р., N 55, ст. 2218), слово "МВС" замінити словом
"ДМС".
15. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 15 березня 2006 р. N 327 ( 327-2006-п ) "Про створення
Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних
осіб та їх документування" (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 11, ст. 752; 2007 р., N 48, ст. 1963) слова "Міністерство
внутрішніх справ" замінити словом "Державну міграційну службу".

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 218
( 218-2012-п ) від 21.03.2012 }

17. У Положенні про Державний комітет України у справах
національностей та релігій, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 201 ( 201-2007-п )
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 419, N 89,
ст. 3271):
1) у пункті 3:
в абзаці другому слова "міграції," і "біженців та інших
категорій мігрантів," виключити;
в абзаці четвертому слова ", біженців, а також у межах своїх
повноважень - прав інших категорій мігрантів" виключити;
2) у пункті 4:
у підпункті 1 слова "міграції," і "біженців та інших
категорій мігрантів," виключити;
підпункт 3 викласти в такій редакції:
"3) вивчає та аналізує проблеми осіб, які повернулися,
тенденції етнонаціонального та культурного розвитку національних
меншин України, етномовних та релігійних процесів у державі,
розробляє поточні та довгострокові прогнози із зазначених
питань;";
у підпункті 4 слова ", біженців та інших категорій мігрантів"
виключити;
підпункт 6 виключити;
у підпунктах 5, 9 і 20 слова ", біженців, інших категорій
мігрантів" виключити;
у підпунктах 18 і 21 слова "міграції," і "біженців, інших
категорій мігрантів," виключити;
у підпункті 23 слова "міграцію," і "біженців, інших категорій
мігрантів," виключити;
у підпункті 25 слова ", зокрема скарги на рішення органів
міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі" виключити;
у підпункті 26 слова ", органів міграційної служби"
виключити;
3) в абзаці першому пункту 6 слова "підпорядковані йому
органи міграційної служби, а також" виключити.

{ Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 437
( 437-2013-п ) від 27.05.2013 }

{ Положення пункту 19 втратили чинність, як такі, що є
неконституційними, на підставі Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2010 ( v006p710-10 ) від 17.02.2010 }
19. У Концепції розвитку Державної інформаційної системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування,
схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 червня
2009 р. N 711 ( 711-2009-р ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 48, ст. 1628):
1) абзаци третій - п'ятий розділу "Структура, склад і функції
ДІС" викласти в такій редакції:
"центральний рівень - вузли, створені в структурі ДМС,
зокрема Головний обчислювальний центр, резервний банк даних та
Державний центр персоналізації документів;
регіональний рівень - вузли, створені в територіальних
органах ДМС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі, у МЗС та структурних підрозділах інших суб'єктів ДІС;
місцевий рівень - вузли, створені в ДМС, територіальних
органах та підрозділах ДМС в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі, у дипломатичних представництвах та
консульських установах України за кордоном, структурних
підрозділах інших суб'єктів формування ДІС.";
2) у тексті Концепції ( 711-2009-р ) слово "МВС" замінити
словом "ДМС".

{ Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 559
( 559-2010-п ) від 07.07.2010 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2009 р. N 810
ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого
1998 р. N 96 ( 96-98-р ).
2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 березня
2002 р. N 165 ( 165-2002-р ) "Про внесення змін до розпоряджень
Кабінету Міністрів України з питань створення Єдиної державної
автоматизованої паспортної системи".
3. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів від 26 травня
2005 р. N 378 ( 378-2005-п ) "Деякі питання виготовлення та
використання бланків паспорта громадянина України для виїзду за
кордон" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 22, ст. 1198).
4. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
15 березня 2006 р. N 327 ( 327-2006-п ) "Про створення Державної
інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх
документування" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11,
ст. 752).
5. Абзац другий пункту 1 Положення про Державний комітет
України у справах національностей та релігій, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 201
( 201-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 419).
6. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
26 червня 2007 р. N 858 ( 858-2007-п ) "Про затвердження
технічного опису та зразка бланка паспорта громадянина України для
виїзду за кордон та внесення змін до деяких актів Кабінету
Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 48,
ст. 1963).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада
2007 р. N 1347 ( 1347-2007-п ) "Про внесення зміни до Положення
про Державний комітет України у справах національностей та
релігій" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 89, ст. 3271).вгору