Документ 81/94-ВР, поточна редакція — Прийняття від 05.07.1994

                                                          
ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про захист інформації в автоматизованих системах"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 31, ст.287 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Закон України "Про захист інформації в автоматизованих
системах" ( 80/94-ВР ) ввести в дію з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із
Законом України "Про захист інформації в автоматизованих системах"
чинне законодавство України застосовується у частині, що не
суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України в тримісячний термін: привести у відповідність з цим Законом постанови і
розпорядження Уряду України; забезпечити перегляд і скасування міністерствами, державними
комітетами і відомствами України їх нормативних актів, в тому
числі інструкцій, які суперечать цьому Закону; визначити в межах діючих структур орган, який повинен
здійснювати управління захистом інформації.
4. Комісіям Верховної Ради України з питань науки та народної
освіти, з питань законності і правопорядку в місячний термін
розробити пропозиції щодо внесення доповнень до Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ),
Цивільного ( 1540-06 ) і Кримінального ( 2001-05, 2002-05 )
кодексів України, які передбачали б відповідальність за порушення
цього Закону.

Голова Верховної Ради України О. МОРОЗ
м.Київ, 5 липня 1994 року
N 81/94-ВРвгору