Документ 81-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.01.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.03.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 січня 2016 р. № 81
Київ

Про внесення змін до Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 1998 р. № 813 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 23, ст. 827; 2010 р., № 11, ст. 548; 2011 р., № 59, ст. 2368), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 січня 2016 р. № 81

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про державну підтримку національних фільмів у продюсерській системі

1. Пункти 6 і 7 викласти в такій редакції:

“6. Держкіно формує програму фільмів, що створюються чи розповсюджуються за державним замовленням або за державної фінансової підтримки, з урахуванням висновку експертної комісії, яка складається з продюсерів, дистриб’юторів, демонстраторів фільмів, представників творчих професій, телерадіокомпаній, організаторів кінофестивалів.

Персональний склад експертної комісії та положення про неї, а також умови проведення конкурсу кінопроектів затверджуються Держкіно.

7. Держкіно видає суб’єкту продюсерської системи посвідчення національного фільму. У разі спільного кінематографічного виробництва посвідчення національного фільму видається після підтвердження статусу продукту спільного виробництва відповідно до положень Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво. Це посвідчення підтверджує право суб’єкта продюсерської системи на виробництво, розповсюдження та демонстрування національного фільму, звернення до державних і недержавних організацій і установ, зарубіжних кіноорганізацій за допомогою чи сприянням у проведенні цієї роботи.”.

2. В абзаці другому пункту 8 слова “публікується в пресі” замінити словами “розміщується на офіційному веб-сайті Держкіно”.

3. Пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Державна фінансова підтримка надається суб’єктам продюсерської системи (резидентам) у формі часткового фінансування виробництва національних фільмів. Частка державної участі не повинна перевищувати 50 відсотків кошторисної вартості виробництва фільму.

Розмір державної фінансової підтримки обчислюється та визначається в межах встановлених граничних обсягів такої підтримки з розрахунку на один фільм з урахуванням обмежень щодо тривалості фільму і вартості однієї хвилини екранного часу за видами фільмів. Зазначені показники щороку затверджуються Держкіно в розрізі видів фільмів.

Примірний договір про надання державної фінансової підтримки затверджується Мінкультури. У зазначеному договорі обов’язково передбачаються вимоги щодо розподілу майнових прав на фільм між державою та суб’єктом продюсерської системи або повернення коштів державної фінансової підтримки.

На умовах державного замовлення виробляються переважно просвітницькі, документальні та анімаційні фільми, фільми для дітей, фінансування яких може становити до 100 відсотків кошторисної вартості їх виробництва.”.

4. Абзац перший пункту 12 викласти в такій редакції:

“12. Державна підтримка розповсюдження національного фільму може здійснюватися шляхом надання суб’єкту продюсерської системи бюджетних коштів на тиражування фільму. Проведення прем’єрних та тематичних показів, просування фільму до глядача, дублювання, озвучення або субтитрування фільму іноземними мовами з метою просування на зарубіжний кіноринок може здійснюватися за рахунок коштів спеціального фонду за відповідною бюджетною програмою.”.

5. Пункт 15 виключити.вгору