Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2012809
Документ 809-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.02.2019, підстава - 106-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 22 серпня 2012 р. N 809
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 700 ( 700-2014-п ) від 10.12.2014
N 465 ( 465-2016-п ) від 22.07.2016
N 700 ( 700-2016-п ) від 11.10.2016
N 193 ( 193-2018-п ) від 21.03.2018
N 106 ( 106-2019-п ) від 06.02.2019 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 серпня 2012 р. N 809
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 грудня
1992 р. N 698 ( 698-92-п ) "Про вдосконалення порядку здійснення
службових відряджень за кордон" - із змінами, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 р.
N 648, від 23 квітня 1998 р. N 553 (Офіційний вісник України,
1998 р., N 16, ст. 604), від 3 грудня 2001 р. N 1629 (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2202), від 17 липня 2003 р.
N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546) та від
1 серпня 2005 р. N 665 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 31,
ст. 1864):
1) у пункті 1:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України -
Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України, а в разі його
відсутності - першим заступником Керівника Секретаріату Кабінету
Міністрів України;";
в абзаці п'ятому слова "органів державної виконавчої влади"
замінити словами "органів виконавчої влади";
2) у пункті 4 слова "Господарського управління" замінити
словами "Господарсько-фінансового департаменту";
3) у пункті 5-1:
в абзаці першому слова "Головному управлінню державної
служби" замінити словами "Національному агентству з питань
державної служби", а слова "Секретаріату Президента України" -
словами "Адміністрації Президента України";
в абзаці другому слова "Головне управління державної служби"
замінити словами "Національне агентство з питань державної
служби";
4) у пункті 6 слова "Господарському управлінню" замінити
словами "Господарсько-фінансовому департаменту".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465
( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

3. У тексті Положення про порядок формування навчальних груп
для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
за рахунок міжнародної технічної допомоги, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1995 р.
N 901 ( 901-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 96; Офіційний
вісник України, 2002 р., N 8, ст. 344; 2005 р., N 31, ст. 1864),
слова "Головне управління державної служби" в усіх відмінках
замінити словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку, а слово
"Мінекономіки" - словом "Мінекономрозвитку".

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465
( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465
( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 700
( 700-2014-п ) від 10.12.2014 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465
( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465
( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

9. У третьому реченні пункту 3 Типового положення про
проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня
2001 р. N 1440 ( 1440-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 44, ст. 1983; 2006 р., N 31, ст. 2210), слово "Головдержслужбою"
замінити словом "Нацдержслужбою".
10. У пункті 22 Порядку проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 169
( 169-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 351;
2004 р., N 46, ст. 3044; 2005 р., N 20, ст. 1080; 2009 р., N 39,
ст. 1318; 2010 р., N 11, ст. 522; 2011 р., N 85, ст. 3113;
2012 р., N 39, ст. 1471), слово "Головдержслужбою" замінити словом
"Нацдержслужбою".
11. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 грудня
2004 р. N 1681 ( 1681-2004-п ) "Про центри перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 51, ст. 3332):
1) у пункті 4 постанови слова "Головному управлінню державної
служби" замінити словами "Національному агентству з питань
державної служби";
2) у Положенні про центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій, затвердженому зазначеною постановою:
в абзаці першому підпункту 12 пункту 10 слова "Центром
сприяння інституційному розвитку державної служби" замінити
словами "Центром адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу";
у тексті Положення слово "Головдержслужба" в усіх відмінках
замінити словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку, а слово
"МОН" - словом "МОНмолодьспортом".

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 700
( 700-2016-п ) від 11.10.2016 }

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 465
( 465-2016-п ) від 22.07.2016 }

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 106
( 106-2019-п ) від 06.02.2019 }

15. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 червня
2008 р. N 528 ( 528-2008-п ) "Питання Центру сприяння
інституційному розвитку державної служби" (Офіційний вісник
України, 2008 р., N 41, ст. 1367):
1) у пункті 5 постанови слова "Головному управлінню державної
служби" замінити словами "Національному агентству з питань
державної служби";
2) у Положенні про Центр адаптації державної служби до
стандартів Європейського Союзу, затвердженому зазначеною
постановою:
у пункті 4 слова "Державного казначейства" замінити словом
"Казначейства";
у пункті 14 слова "Начальником Головдержслужби" замінити
словами "Головою Нацдержслужби";
в абзаці шостому пункту 15 слова "Начальника Головдержслужби"
замінити словами "Голови Нацдержслужби";
у тексті Положення слово "Головдержслужба" в усіх відмінках
замінити словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку.
16. У пункті 3 постанови Кабінету Міністрів України від
10 вересня 2008 р. N 800 ( 800-2008-п ) "Про умови оплати праці
працівників Центру адаптації державної служби до стандартів
Європейського Союзу та його регіональних відділень" (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 69, ст. 2312) слова "Начальника
Головного управління державної служби" замінити словами "Голови
Національного агентства з питань державної служби".

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 193
( 193-2018-п ) від 21.03.2018 }

18. У тексті Порядку прийому на навчання за
освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за
спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне управління"
та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 789 ( 789-2009-п )
(Офіційний вісник України, 2009 р., N 58, ст. 2031), та додатках 2
і 5 до нього слово "Головдержслужба" в усіх відмінках замінити
словом "Нацдержслужба" у відповідному відмінку.

{ Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 106
( 106-2019-п ) від 06.02.2019 }вгору