Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2010809
Документ 809-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 17.08.2011, підстава - 862-2011-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 2 вересня 2010 р. N 809
Київ
 
Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 862 ( 862-2011-п ) від 10.08.2011 }

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 
     2. Державному комітетові телебачення та радіомовлення розробити і затвердити у тримісячний строк порядок проведення моніторингу інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади ( z0759-15 ).

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 17

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 вересня 2010 р. N 809
 
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

 
     1. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 57; 2003 р., N 25, ст. 1195; 2004 р., N 6, ст. 323; 2006 р., N 50, ст. 3324):
 
     1) у постанові ( 3-2002-п ):
 
     у пунктах 3 і 5 слова "Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції" замінити словами "Міністерству економіки";
 
     у пункті 4 слова "Державний комітет телебачення і радіомовлення" замінити словами "Державний комітет телебачення та радіомовлення";
 
     у тексті постанови ( 3-2002-п ) слова "Державний комітет зв'язку та інформатизації" в усіх відмінках замінити словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації" у відповідному відмінку;
 
     2) у Порядку оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженому зазначеною постановою ( 3-2002-п ):
 
     в абзаці другому пункту 2 слово "періодичного" замінити словом "постійного";
 
     у підпунктах 1 і 2 пункту 8:
 
     абзац тринадцятий викласти у такій редакції:
 
     "перелік та порядок надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких послуг;";
 
     після абзацу тринадцятого доповнити підпункти новими абзацами такого змісту:
 
     "відомості про виконання плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1035 ( 1035-2007-р ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 89, ст. 3284);
 
     відомості про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади;
 
     відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки у своїй діяльності;".
 
     У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять перший підпункту 1 вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять четвертим, абзаци чотирнадцятий - двадцять сьомий підпункту 2 вважати відповідно абзацами сімнадцятим - тридцятим;
 
     доповнити Порядок ( 3-2002-п ) пунктом 18 такого змісту:
 
     "18. Моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади відповідно до вимог цього Порядку проводиться Держкомтелерадіо.".
 
     2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1302 ( 1302-2002-п ) "Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1700):
 
     1) у постанові ( 1302-2002-п ):
 
     пункт 9 викласти у такій редакції:
 
     "9. Державному комітетові телебачення та радіомовлення проводити моніторинг інформаційного наповнення веб-сайтів органів виконавчої влади. Про результати моніторингу інформувати Кабінет Міністрів України щороку до 30 червня і 31 грудня.";
 
     у тексті постанови ( 1302-2002-п ) слова "Державний комітет зв'язку та інформатизації" і "Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації" і "Державний комітет телебачення та радіомовлення" у відповідному відмінку;
 
     2) додатки 1-5 до постанови ( 1302-2002-п ) виключити.
 
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 862 ( 862-2011-п ) від 10.08.2011 }вгору