Документ 808-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.10.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 жовтня 2017 р. № 808
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 52ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 808

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

1. Параграф 45 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199), після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Мін’юст під час проведення правової експертизи проекту акта Кабінету Міністрів про схвалення (затвердження) проекту рішення (рекомендації) Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом, Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і їх підкомітетів визначає внутрішньодержавну процедуру, необхідну для набрання чинності таким рішенням (рекомендацією).”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2014 р. № 700 “Питання підготовки та проведення засідань окремих двосторонніх органів асоціації між Україною та ЄС” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 100, ст. 2957; 2015 р., № 60, ст. 1956; 2016 р., № 24, ст. 942, № 98, ст. 3187):

1) абзац перший підпункту 6 викласти в такій редакції:

“6) питання імплементації Угоди про асоціацію, проекти рішень (рекомендацій) Ради асоціації і у разі потреби Комітету асоціації, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і їх підкомітетів та стан їх виконання розглядаються в установленому порядку на засіданні Кабінету Міністрів України, на яке у разі потреби запрошуються:”;

2) доповнити пункт підпунктом 6-1 такого змісту:

“6-1) проекти рішень (рекомендацій) Ради асоціації і Комітету асоціації, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і їх підкомітетів вносяться відповідним центральним органом виконавчої влади в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України для схвалення або затвердження;”.

3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 84 “Питання оприлюднення рішень і рекомендацій Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом і Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 20, ст. 556; 2016 р., № 24, ст. 942) абзац другий замінити абзацами такого змісту:

“рішення і рекомендації Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом (далі - Рада), Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом (далі - Комітет), у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, і їх підкомітетів:

розміщуються на Урядовому порталі, а також публікуються в Офіційному віснику України у 10-денний строк з дня їх засвідчення секретарями зазначених органів;

набирають чинності відповідно до порядку, визначеного в них;”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим.вгору