Документ 808-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.11.2013, підстава - 804-2013-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 липня 2011 р. N 808
Київ
Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті
для зміцнення матеріально-технічної бази
і методологічного забезпечення
Державної екологічної інспекції
та її територіальних органів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 804 ( 804-2013-п ) від 30.10.2013 }

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для зміцнення матеріально-технічної бази і
методологічного забезпечення Державної екологічної інспекції та її
територіальних органів, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2011 р. N 808
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для зміцнення матеріально-технічної бази
і методологічного забезпечення
Державної екологічної інспекції
та її територіальних органів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для зміцнення
матеріально-технічної бази і методологічного забезпечення
Держекоінспекції та її територіальних органів (далі - бюджетні
кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінприроди,
розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня - Держекоінспекція
та її територіальні органи, а відповідальним виконавцем
відповідної бюджетної програми - Держекоінспекція. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 804
( 804-2013-п ) від 30.10.2013 }
3. Бюджетні кошти спрямовуються відповідно до затвердженого
Держекоінспекцією за погодженням з Мінприроди та Мінфіном з
урахуванням переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 ( 1147-96-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 18, ст. 505), плану природоохоронних заходів
на:
зміцнення матеріально-технічної бази Держекоінспекції та її
територіальних органів;
розроблення екологічних стандартів і нормативів;
проведення наукових досліджень;
проведення науково-технічних конференцій і семінарів,
організацію виставок та інших заходів щодо пропаганди охорони
навколишнього природного середовища, видання поліграфічної
продукції з питань екології;
обслуговування функціонування автоматизованих
геоінформаційних систем, приладів Держекоінспекції та її
територіальних органів. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 804 ( 804-2013-п ) від 30.10.2013 }
4. Формування плану природоохоронних заходів здійснюється в
установленому Мінприроди порядку із зазначенням відповідальних за
їх виконання та з урахуванням необхідності погашення
заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років.
5. Держекоінспекція надсилає в установленому Мінприроди
порядку в строки, визначені для затвердження кошторисів,
територіальним органам витяги з плану природоохоронних заходів і
відомості про обсяги бюджетних коштів.
6. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального
будівництва та прийняттям їх в експлуатацію, здійснюються з
урахуванням вимог Порядку державного фінансування капітального
будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2001 р. N 1764 ( 1764-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 52, ст. 2374), та Порядку прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 461
( 461-2011-п ) (Офіційний вісник України, 2011 р., N 32,
ст. 1359).
7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних
коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з
урахуванням положень бюджетного законодавства.
8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку
інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а
також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань
в органах Казначейства та операції, пов'язані з використанням
бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством
порядку. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 804
( 804-2013-п ) від 30.10.2013 }
9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.
Держекоінспекція подає щокварталу до 20 числа наступного
місяця та щороку до 10 лютого наступного року Мінприроди і Мінфіну
інформацію про виконання плану природоохоронних заходів та
використання бюджетних коштів.вгору