Документ 8075-X, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 1129-IV

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 )

Про затвердження Указу Президії Верховної Ради
Української РСР "Про затвердження Положення
про порядок і умови виконання в Українській РСР
кримінальних покарань, не зв'язаних із заходами
виправно-трудового впливу на засуджених"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1984, N 51, ст. 1124 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Затвердити Указ Президії Верховної Ради Української РСР від
22 червня 1984 року "Про затвердження Положення про порядок і
умови виконання в Українській РСР кримінальних покарань, не
зв'язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених"
( 7193-10 ).

Заступник Голови Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 7 грудня 1984 р.
N 8075-Xвгору