Документ 807-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.02.2019, підстава - 106-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 вересня 2008 р. N 807
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 106 ( 106-2019-п ) від 06.02.2019 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 р. N 1152

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня
2007 р. N 1152 ( 1152-2007-п ) "Про проведення щорічного
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (Офіційний
вісник України, 2007 р., N 72, ст. 2705) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2008 р. N 807
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2007 р. N 1152 ( 1152-2007-п )

1. У пункті 3 постанови ( 1152-2007-п ):
в абзаці першому слова "у складі згідно з додатком"
виключити;
в абзаці другому слова "вносити у разі потреби зміни до його
складу" замінити словами "затверджувати його склад".
2. У пункті 7 Порядку проведення щорічного Всеукраїнського
конкурсу "Кращий державний службовець", затвердженого зазначеною
постановою ( 1152-2007-п ):
в абзаці третьому слово "Начальник" замінити словами "перший
заступник Начальника";
абзац четвертий викласти у такій редакції:
"заступником голови Організаційного комітету - організаційні
комітети з проведення другого туру Конкурсу між Секретаріатом
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, які
очолюють як співголови керівники територіальних органів
Головдержслужби разом з керівником Секретаріату Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та міністром Ради міністрів Автономної
Республіки Крим - в Автономній Республіці Крим, заступниками голів
облдержадміністрацій - керівниками апаратів - в областях;";
в абзаці п'ятому слова "Міністр Кабінету Міністрів України"
замінити словами "Начальник Головдержслужби".
3. Додаток до постанови ( 1152-2007-п ) виключити.вгору