Документ 806/98, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.06.2002, підстава - 586/2002

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 586/2002 ( 586/2002 ) від 26.06.2002 )
Про державну монополію на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

З метою створення єдиної системи державного контролю за
здійсненням суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм
власності виробництва, експорту, імпорту та торгівлі спиртом,
алкогольними напоями і тютюновими виробами, забезпечення
надходження до бюджетів коштів від сплати податків та відповідно
до пункту 15 статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР )
п о с т а н о в л я ю:
1. Утворити Державний комітет України з монополії на
виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
(Держспецмонополія України) як центральний орган виконавчої влади.
2. Визначити, що основними завданнями Державного комітету
України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів є: забезпечення реалізації державної політики у сфері
виробництва, експорту, імпорту, зберігання, транспортування та
реалізації спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та
здійснення міжгалузевої координації у цій сфері; узагальнення практики застосування законодавства та
підготовка проектів законів та інших нормативно-правових актів з
питань державного контролю за виробництвом та реалізацією спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, підготовка пропозицій щодо
вдосконалення механізму справляння акцизного збору на такі товари,
участь у розробленні проектів відповідних державних програм; участь у здійсненні контролю за сплатою акцизного збору на
спирт, алкогольні напої і тютюнові вироби; видання відповідно до законодавства суб'єктам підприємницької
діяльності ліцензій на виробництво спирту етилового, коньячного,
плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на право
оптової торгівлі ними та здійснення контролю за відповідною
діяльністю; зупинення дії виданих ним ліцензій, анулювання виданих ним
ліцензій та ліцензій на право експорту, імпорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на
право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими
виробами; застосування у випадках, передбачених законодавством,
фінансових санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності за
порушення законодавства щодо виробництва і торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями і тютюновими
виробами; здійснення контролю за дотриманням технічних умов,
технологічних інструкцій і рецептури щодо виробництва спирту та
алкогольних напоїв; затвердження норм втрат спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів; погодження стандартів, технічних умов та рецептур на нові
види спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; здійснення контролю за рекламою алкогольної і тютюнової
продукції; внесення пропозицій щодо встановлення мінімальних цін на
алкогольні напої і тютюнові вироби; сприяння розвитку спиртової, лікеро-горілчаної та виноробної
промисловості України.
3. Установити, що Державний комітет України з монополії на
виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів
здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені у
встановленому порядку управління з монополії на виробництво та
обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Автономної
Республіки Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські
управління з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів (далі - територіальні управління).
4. Призначити ГОНЧАРУКА Володимира Яковича Головою Державного
комітету України з монополії на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
5. Установити, що Міністерство зовнішніх економічних зв'язків
і торгівлі України здійснює видачу ліцензій на право експорту,
імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів, на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами за погодженням з
Державним комітетом України з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Порядок такого
погодження визначається Кабінетом Міністрів України.
6. Кабінету Міністрів України: здійснити організаційні заходи, пов'язані з утворенням
Державного комітету України з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, зокрема вирішити
питання про розміщення його центрального апарату у м.Києві,
розміщення територіальних управлінь, забезпечення їх обладнанням,
транспортними засобами, засобами зв'язку; подати у місячний строк проект Положення про Державний
комітет України з монополії на виробництво та обіг спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів; вирішити питання щодо фінансування видатків на утримання
Державного комітету України з монополії на виробництво та обіг
спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та затвердити у
десятиденний строк чисельність його центрального апарату,
територіальних управлінь, визначити умови оплати праці - в межах
коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; подати у тримісячний строк проект Закону України про державну
монополію на виробництво та обіг спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; затвердити порядок погодження Міністерством зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі України з Державним комітетом
України з монополії на виробництво та обіг спирту, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів видачі ліцензій на право експорту,
імпорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв і тютюнових виробів, на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями і тютюновими виробами; привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 22 липня 1998 року
N 806/98вгору