Документ 806-2013-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.11.2016, підстава - 864-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 2013 р. № 806
Київ

Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 364 від 20.08.2014
№ 864 від 28.10.2015}

Відповідно до статті 230 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв;

Порядок ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового.

2. Державній фіскальній службі забезпечити створення та ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв і Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового за рахунок коштів, передбачених на її утримання.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 364 від 20.08.2014}

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності через 45 днів після її опублікування.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2013 р. № 806

ПОРЯДОК
ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв

1. Цей Порядок визначає процедуру створення та ведення Єдиного реєстру товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв (далі - Реєстр).

Реєстром є спеціалізована електронна база даних, яка містить інформацію товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв з їх реєстраційними номерами та використовується з метою здійснення контролю за переміщенням митною територією України спирту етилового та алкогольних напоїв.

2. Адміністратором та держателем Реєстру є Державна фіскальна служба, яка:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 364 від 20.08.2014}

здійснює заходи із створення Реєстру шляхом адаптації його до автоматизованої системи “Єдине вікно подання електронної звітності”, обміну інформацією з інформаційними системами правоохоронних органів відповідно до укладених договорів про інформаційне співробітництво за рахунок асигнувань, передбачених на утримання Реєстру;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 364 від 20.08.2014; в редакції Постанови КМ № 864 від 28.10.2015}

забезпечує ведення та функціонування Реєстру.

3. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

1) програмний продукт - набір комп’ютерних програм і пов’язаних з ними даних, що дають змогу:

формувати в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення товарно-транспортні накладні на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв (далі - товарно-транспортні накладні);

подавати товарно-транспорті накладні до Реєстру;

реєструвати товарно-транспортні накладні в Реєстрі;

переглядати внесену до Реєстру інформацію товарно-транспортних накладних та друкувати її;

2) реєстраційний номер - унікальний порядковий номер, присвоєний автоматично під час реєстрації товарно-транспортної накладної в Реєстрі.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України та Законах України “Про електронний цифровий підпис” і “Про електронні документи та електронний документообіг”.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 864 від 28.10.2015}

4. Товарно-транспортна накладна повинна бути сформована належним чином з дотриманням вимог законодавства.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 864 від 28.10.2015}

5. До Реєстру вноситься:

товарно-транспортна накладна з реєстраційним номером, відмітка представника контролюючого органу на акцизному складі про відправлення з такого складу (доставляння до нього) спирту етилового та алкогольних напоїв;

інформація про осіб, які мають доступ до Реєстру.

6. Форма товарно-транспортної накладної повинна відповідати формі товарно-транспортної накладної на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв у паперовій формі, що затверджується Мінінфраструктури.

7. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою.

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 864 від 28.10.2015}

9. Відповідальними за достовірність інформації, що вноситься до Реєстру, відповідно до закону є особи, які подали таку інформацію.

10. Товарно-транспортні накладні заповнюються суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, що мають ліцензії на виробництво та/або торгівлю спиртом етиловим та алкогольними напоями (далі - суб’єкти господарювання), під час відвантаження спирту етилового та алкогольних напоїв з акцизного складу.

11. Для формування та подання товарно-транспортних накладних до Реєстру адміністратор Реєстру безоплатно надає суб’єктам господарювання спеціалізоване програмне забезпечення.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 864 від 28.10.2015}

12. Суб’єкт господарювання формує товарно-транспортні накладні у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому в установленому законодавством порядку.

Після складення товарно-транспортних накладних на них накладаються електронні цифрові підписи в такому порядку: перший - електронний цифровий підпис бухгалтера або особи, відповідальної за облік відвантажених матеріальних цінностей, другий - електронний цифровий підпис керівника або особи, на яку покладено відповідні обов’язки, третій - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки (за наявності).

Для надання права підпису товарно-транспортних накладних зазначеним особам суб’єкт господарювання подає контролюючому органу за місцем реєстрації посилені сертифікати відкритих ключів електронного цифрового підпису таких осіб.

Підтвердженням факту реєстрації товарно-транспортних накладних у Реєстрі є наявність квитанції в електронній формі.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 864 від 28.10.2015}

13. Внесена суб’єктом господарювання до Реєстру товарно-транспортна накладна не підлягає коригуванню суб’єктом господарювання після її подання представникові контролюючого органу на акцизному складі.

14. Після проведення перевірки інформації, внесеної до товарно-транспортної накладної, представник контролюючого органу на акцизному складі:

проставляє на примірниках товарно-транспортної накладної на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв у паперовій формі відмітку про погодження ввезення (вивезення) спирту етилового та алкогольних напоїв (штамп “В’їзд дозволено” (“Виїзд дозволено”) та особистий підпис;

вносить до Реєстру за допомогою програмного продукту, що забезпечує доступ до Реєстру, відмітку про відправлення з акцизного складу (доставляння до нього) спирту етилового та алкогольних напоїв;

вносить запис до журналу реєстрації отримання (відвантаження) спирту етилового та алкогольних напоїв.

15. Адміністраторові Реєстру забороняється виключати інформацію товарно-транспортної накладної з Реєстру або вносити до неї будь-які зміни.

16. Представникам контролюючого органу на акцизному складі забороняється вносити зміни до товарно-транспортних накладних, крім проставлення відміток у Реєстрі про відправлення з акцизного складу (доставляння до нього) спирту етилового та алкогольних напоїв за товарно-транспортними накладними.

17. Товарно-транспортні накладні та інформація про осіб, яким надавався доступ до Реєстру, зберігається у Реєстрі безстроково.

18. Адміністратор Реєстру забезпечує надання доступу до Реєстру:

представникам контролюючого органу на акцизному складі, правоохоронним органам відповідно до укладених договорів про інформаційне співробітництво.

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 364 від 20.08.2014}

{Абзац третій пункту 18 виключено на підставі Постанови КМ № 864 від 28.10.2015}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2013 р. № 806

ПОРЯДОК
ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового

1. Цей Порядок визначає процедуру створення та ведення Єдиного державного реєстру витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового (далі - Реєстр).

Реєстром є електронна база даних, яка містить інформацію про наявність у суб’єктів господарювання витратомірів - лічильників обсягу виробленого спирту етилового (далі - витратоміри), їх серійні (ідентифікаційні) номери, а також облікові дані щодо обсягу виробленого спирту етилового.

2. Адміністратором та держателем Реєстру є Державна фіскальна служба, яка:

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 364 від 20.08.2014}

здійснює заходи із створення Реєстру, програмного продукту, що забезпечує доступ до Реєстру, з урахуванням Концепції створення та функціонування інформаційної системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 р. № 634 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 67, ст. 2753), надання доступу до Реєстру, забезпечує збереження та захист даних, що містяться в Реєстрі, обмін інформацією, що міститься в Реєстрі, з центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами;

забезпечує ведення та функціонування Реєстру.

3. У цьому Порядку термін “програмний продукт, що забезпечує доступ до Реєстру” означає набір комп’ютерних програм і пов’язаних з ними даних, що дають змогу:

вносити до Реєстру телекомунікаційними каналами зв’язку загального користування із застосуванням криптографічного захисту інформації інформацію про встановлені на підприємствах, що здійснюють виробництво спирту етилового, витратоміри та їх показники;

вести облік обсягу виробленого спирту етилового;

переглядати внесену до Реєстру інформацію про витратоміри та обсяги виробленого спирту етилового.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

4. До Реєстру вносяться:

інформація про назву, модель, місце встановлення (розташування) витратоміра, його серійний (ідентифікаційний) номер;

електронна фотографія встановленого витратоміра;

дата встановлення, заміни, технічного обслуговування, повірки або державної метрологічної атестації витратоміра та відомості щодо організацій та осіб, які здійснювали такі операції (роботи);

щоденні облікові дані витратомірів щодо обсягу виробленого спирту етилового та інформація про осіб, які їх знімали;

інформація про осіб, які мають доступ до Реєстру.

5. До Реєстру вноситься інформація про витратоміри, типи яких внесені Мінекономрозвитку до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки.

6. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою.

7. Формат даних та структура Реєстру визначаються держателем Реєстру за погодженням з Держінформнауки.

8. Інформація, що міститься в Реєстрі, використовується посадовими особами Державної фіскальної служби під час здійснення контролю за виробництвом і обігом спирту етилового.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 364 від 20.08.2014}

9. Відповідальними за достовірність інформації, що вноситься до Реєстру, відповідно до закону є особи, які подали таку інформацію.

10. Інформація до Реєстру вноситься представниками контролюючого органу на акцизному складі за допомогою програмного продукту, що забезпечує доступ до Реєстру.

11. Облікові дані витратомірів щодо обсягу виробленого спирту етилового вносяться до Реєстру щоденно.

12. У разі встановлення, заміни, технічного обслуговування, повірки або державної метрологічної атестації витратомірів інформація до Реєстру вноситься протягом 24 годин з моменту закінчення таких операцій (робіт).

Встановлення, заміна та технічне обслуговування витратомірів здійснюються у присутності представника територіального органу Державної фіскальної служби, який проводить пломбування місць можливого доступу до спирту на спиртових комунікаціях та приладах його обліку в порядку, визначеному Державною фіскальною службою.

{Абзац другий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 364 від 20.08.2014}

13. Внесена до Реєстру інформація не підлягає видаленню. Коригування такої інформації здійснюється за згодою керівника (його заступника) територіального органу Державної фіскальної служби за місцем розташування акцизного складу.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 364 від 20.08.2014}

14. Інформація про осіб, яким надавався доступ до Реєстру, зберігається у Реєстрі безстроково.вгору