Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017805
Документ 805-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.10.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 жовтня 2017 р. № 805
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 “Питання державного оборонного замовлення” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1402; 2016 р., № 100, ст. 3261) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 805

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464

1. Пункт 3 постанови виключити.

2. У Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:

“розроблення проекту основних показників оборонного замовлення на плановий, а також наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - проект основних показників оборонного замовлення);”;

2) пункт 8 викласти у такій редакції:

“8. Планування оборонного замовлення здійснюється шляхом розроблення на:

довгостроковий та середньостроковий період - орієнтовних показників обсягів оборонного замовлення;

короткостроковий період - проекту основних показників оборонного замовлення на плановий бюджетний період з урахуванням видатків, передбачених для забезпечення потреб національної безпеки і оборони у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням індикативних показників прогнозу державного бюджету.”;

3) абзац перший пункту 13 викласти у такій редакції:

“13. Проект основних показників оборонного замовлення включає обсяги видатків, які передбачаються державним замовникам за відповідними бюджетними програмами для виконання оборонного замовлення, основні показники оборонного замовлення для кожного державного замовника на плановий та наступні за плановим два бюджетних періоди.”;

4) пункти 14 і 15 викласти у такій редакції:

“14. Після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України уповноважений орган розробляє у триденний строк календарний графік формування проекту основних показників оборонного замовлення та доводить його до відома державних замовників.

15. Державні замовники розробляють та подають відповідно до календарного графіка пропозиції до проекту основних показників оборонного замовлення уповноваженому органові за встановленими ним формами на:

плановий бюджетний період - з урахуванням видатків, передбачених для потреб забезпечення національної безпеки і оборони у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, схваленому Кабінетом Міністрів України;

наступні за плановим два бюджетні періоди - з урахуванням індикативних показників прогнозу державного бюджету.”;

5) абзаци п’ятий і шостий пункту 19 викласти у такій редакції:

“узагальнює пропозиції державних замовників на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди і перевіряє їх на відповідність показникам проекту закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період та індикативним показникам прогнозу державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;

формує проект основних показників оборонного замовлення на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди.”;

6) пункт 20 викласти у такій редакції:

“20. Державні замовники згідно з календарним графіком після оприлюднення закону про Державний бюджет України на відповідний рік з урахуванням затверджених обсягів бюджетних асигнувань за відповідними бюджетними програмами уточнюють пропозиції до проекту основних показників оборонного замовлення та подають уповноваженому органові пропозиції щодо коригування такого проекту.”;

7) пункт 22 викласти у такій редакції:

“22. Проект основних показників оборонного замовлення узгоджується з Мінфіном і Мін’юстом, після чого в установленому порядку подається Кабінетові Міністрів України.”;

8) пункт 23 доповнити абзацом такого змісту:

“За результатами схвалення Кабінетом Міністрів України прогнозу державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди у разі необхідності уповноважений орган за поданням державних замовників у місячний строк подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення відповідних змін до основних показників оборонного замовлення.”.вгору