Документ 804-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.11.2018, підстава - 920-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 липня 2011 р. № 804
Київ

Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 865 від 19.09.2012
№ 868 від 19.09.2012
№ 920 від 07.11.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік платних послуг, що надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції, згідно з додатком.

2. Установити, що:

вартість проведення судових експертиз та експертних досліджень, включених до переліку платних послуг, що надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції, визначається відповідно до нормативної вартості однієї експертогодини, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 "Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів";

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 865 від 19.09.2012, № 868 від 19.09.2012}

інші послуги, включені до затвердженого цією постановою переліку, надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції за згодою сторін за плату в обсязі, що відшкодовує витрати, пов'язані з їх виконанням.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1999 р. № 1432 "Про затвердження переліку державних платних послуг, які надаються науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства юстиції" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 32, ст. 1664).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2011 р. № 804

ПЕРЕЛІК
платних послуг, що надаються науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції

Проведення судових експертиз, обстежень і досліджень у кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника та законного представника

{Додаток доповнено новим абзацом першим згідно з Постановою КМ № 865 від 19.09.2012}

Проведення судових експертиз у цивільних та господарських справах, а також справах адміністративної юрисдикції (адміністративних справах)

На замовлення фізичних чи юридичних осіб проведення експертних досліджень із застосуванням засобів і методів судової експертизи, результати яких оформлюються як висновки експертних досліджень, надання консультацій, що потребують спеціальних знань

{Абзац третій в редакції Постанови КМ № 865 від 19.09.2012}

Проведення навчання (стажування) фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта у порядку, встановленому Законом України "Про судову експертизу"

Проведення наукових робіт та наукових і науково-технічних експертиз

Підготовка, видання та розповсюдження збірників наукових робіт та методичних посібників

Проведення науково-практичних семінарів, конференцій, симпозіумів з питань теорії та практики судової експертизи і криміналістики

Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації

{Додаток доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 920 від 07.11.2018}вгору