Документ 8031-XI, поточна редакція — Прийняття від 31.08.1989

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про присвоєння найменування новозбудованому
населеному пункту Червоноармійського району
Житомирської області
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, N 37, ст. 470 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Присвоїти новозбудованому населеному пункту
Червоноармійського району Житомирської області найменування -
селище Молодіжне.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 31 серпня 1989 р.
N 8031-XIвгору