Документ 8030-XI, поточна редакція — Прийняття від 31.08.1989

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про віднесення селища міського типу Рожище
Волинської області до категорії міст
районного підпорядкування
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, N 37, ст. 469 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Віднести селище міського типу Рожище Рожищенського району
Волинської області до категорії міст районного підпорядкування.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР В.ШЕВЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР М.ХОМЕНКО
м. Київ, 31 серпня 1989 р.
N 8030-XIвгору