Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік, Порядок від 13.06.2002803
Документ 803-2002-п, поточна редакція — Редакція від 06.02.2013, підстава - 1220-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 червня 2002 р. № 803
Київ

Про заходи щодо проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 288 від 13.04.2005
№ 1220 від 19.12.2012}

На виконання розпорядження Президента України від 19 листопада 2001 р. № 328 "Про вдосконалення спостережень за цінами і тарифами" та з метою забезпечення органів виконавчої влади оперативною інформацією з питань ціноутворення Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

перелік соціально значущих товарів і послуг, за яким проводитиметься постійний моніторинг цін і тарифів на споживчому ринку регіонів;

Порядок проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку.

2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, уповноваженим регулювати ціни і тарифи на окремі види продукції, товарів і послуг, сприяти Державній інспекції з контролю за цінами та її територіальним органам у проведенні моніторингу цін і тарифів та надавати необхідну інформацію відповідно до законодавства.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1220 від 19.12.2012}

3. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 1220 від 19.12.2012}

за результатами проведення моніторингу цін і тарифів подавати інформацію Кабінету Міністрів України, Національному банку, центральним та місцевим органам виконавчої влади;

разом з Міністерством юстиції розглянути у двомісячний термін питання стосовно визначення відповідальності суб'єктів господарювання за невиконання вимог законодавства щодо проведення органами державного контролю за цінами моніторингу цін і тарифів та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів з цього питання.

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

Інд. 18

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2002 р. № 803

ПЕРЕЛІК
соціально значущих товарів і послуг, за яким проводитиметься постійний моніторинг цін і тарифів на споживчому ринку регіонів

Продукти харчування

Борошно пшеничне вищого сорту

Хліб з борошна пшеничного вищого сорту

Хліб з борошна пшеничного I сорту

Хліб житньо-пшеничний

Макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту)

Крупи гречані

Рис

Яловичина I категорії

Свинина*

Сало*

Птиця

Ковбаса варена I сорту

Молоко жирністю 2,5 відсотка

Сметана жирністю 20 відсотків

Сир м'який

Масло

Яйця курячі

Цукор-пісок

Олія соняшникова

Картопля

Сіль

__________
* Моніторинг проводиться лише на продовольчих ринках Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя.

Окремі види продуктів перероблення нафти

Дизельне паливо

Бензин марки А-95

газ скраплений (пропан-бутан), що реалізується через мережу автозаправних станцій

Товари та послуги, які реалізуються за регульованими цінами і тарифами

Електрична енергія

Газ скраплений, що відпускається населенню для побутових потреб

Тверде паливо, що відпускається населенню для побутових потреб

Послуги міського пасажирського транспорту

Житлово-комунальні послуги з тепло-, водопостачання, водовідведення, користування житлом (квартирна плата) та утримання житла

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 288 від 13.04.2005, № 1220 від 19.12.2012}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2002 р. № 803

ПОРЯДОК
проведення моніторингу цін і тарифів на споживчому ринку

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України "Про ціни і ціноутворення", постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів з питань ціноутворення та контролю за цінами, регламентує питання організації та проведення моніторингу вільних і державних регульованих цін і тарифів на товари і послуги у сфері їх реалізації суб'єктами господарювання та їх структурними підрозділами.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1220 від 19.12.2012}

2. Моніторинг цін і тарифів - це оперативне дослідження рівня цін і тарифів на окремі товари та послуги у регіонах, аналіз і визначення їх динаміки, що здійснюється на підставі інформації та первинних документів підприємств і не є перевіркою дотримання ними державної дисципліни цін.

Метою проведення моніторингу цін і тарифів є вивчення рівня, структури та динаміки цін і тарифів на окремі товари та послуги і внесення на підставі отриманих даних Кабінетові Міністрів України, центральним та місцевим органам виконавчої влади пропозицій щодо стабілізації цінової ситуації на споживчому ринку.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 288 від 13.04.2005}

3. Організація та безпосереднє проведення моніторингу цін і тарифів здійснюється Держцінінспекцією та її територіальними органами.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1220 від 19.12.2012}

4. Моніторинг цін і тарифів проводиться за окремими видами соціально значущих товарів і послуг згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

5. Моніторинг цін і тарифів проводиться у терміни, що встановлюються Держцінінспекцією залежно від цінової ситуації на споживчому ринку.

6. Моніторинг проводиться за розмірами роздрібних цін, у тому числі розмірами торговельних (постачальницько-збутових) надбавок.

7. У разі коли змінюється рівень торговельної (постачальницько-збутової) надбавки, проводиться аналіз складових витрат обігу (на транспортування, зберігання, реалізацію з урахуванням обробки, сортування та пакування товарів, на заробітну плату, утримання приміщень та інвентарю, сплату відсотків за користування кредитом тощо), а також рівня рентабельності з урахуванням обсягів товарообігу і товарних запасів.

У разі зміни рівня оптово-відпускних цін проводиться аналіз структури та складових ціни за економічними елементами собівартості - матеріальних витрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації основних фондів тощо, а також податків, зборів та інших обов'язкових відрахувань і розміру прибутку.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 288 від 13.04.2005}

8. Моніторинг цін і тарифів проводиться посадовими особами Держцінінспекції та її територіальних органів на підставі виданих зазначеною Інспекцією та її територіальними органами посвідчень на право його проведення.

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 1220 від 19.12.2012}

9. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, яким надані повноваження щодо регулювання (встановлення) цін і тарифів, зобов'язані надавати на вимогу Держцінінспекції та її територіальних органів матеріали економічного обґрунтування встановлених ними цін і тарифів.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1220 від 19.12.2012}

10. Результати моніторингу цін і тарифів систематизуються і узагальнюються Держцінінспекцією та її територіальними органами.

11. Інформація про результати моніторингу цін і тарифів у розрізі регіонів подається:

Мінекономрозвитку, Антимонопольному комітетові та Національному банку з відповідними висновками і пропозиціями щодо поліпшення цінової ситуації в електронному та паперовому вигляді;

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1220 від 19.12.2012}

Держстату з метою поглиблення аналізу даних щодо зміни цін і тарифів на споживчі товари та послуги, які надходять від територіальних органів державної статистики.

{Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1220 від 19.12.2012}

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 288 від 13.04.2005}вгору