Документ 803-XIV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.07.1999
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.07.1999. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Базельської конвенції
про контроль за транскордонними перевезеннями
небезпечних відходів та їх видаленням
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 34, ст.284 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Приєднатися до Базельської конвенції про контроль за
транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх
видаленням 1989 року ( 995_022 ).
2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк розробити
і здійснити першочергові заходи щодо виконання Україною
зобов'язань відповідно до Конвенції.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 1 липня 1999 року
N 803-XIVвгору