Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу Президента України
від 12 червня 1995 року N 436

З метою вдосконалення порядку застосування штрафних санкцій
за порушення норм із регулювання обігу готівки
п о с т а н о в л я ю:
Внести такі зміни до Указу Президента України від 12 червня
1995 року N 436 ( 436/95 ) "Про застосування штрафних санкцій за
порушення норм з регулювання обігу готівки" (в редакції Указу від
11 травня 1999 року N 491 ( 491/99 ), із зміною, внесеною Указом
від 26 липня 2000 року N 920 ( 920/2000 ):
1) у статті 1:
а) абзаци третій та четвертий частини першої викласти в такій
редакції:
"за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне)
оприбуткування у касах готівки - у п'ятикратному розмірі
неоприбуткованої суми;
за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції
(робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів,
отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов'язані з
оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин -
соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні
дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі
хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості
- в розмірі здійснених виплат";
б) у частині другій слово "комерційних" виключити;
2) у статті 2 слова "комерційних банків" виключити;
3) статтю 3 викласти в такій редакції:
"3. Контроль за додержанням особами, зазначеними у статті 1
цього Указу (крім банків), норм з регулювання обігу готівки в
національній валюті, що встановлюються Національним банком
України, здійснюють органи державної податкової служби, державної
контрольно-ревізійної служби, Міністерства внутрішніх справ
України та фінансові органи, а банками - Національний банк
України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 вересня 2001 року
N 802/2001


Публікації документа