Документ 802/2000, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2000

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про заходи щодо підвищення ефективності
управління підприємствами в галузі
геології і розвідки надр

З метою підвищення ефективності управління підприємствами в
галузі геології і розвідки надр та поліпшення забезпечення потреб
України в корисних копалинах п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) здійснити в установленому порядку заходи щодо створення у
місячний строк Національної акціонерної компанії "Надра України"
(далі - Компанія), зокрема:
а) затвердити статут Компанії ( 1460-2000-п ), визначивши її
основними завданнями:
проведення пошукових та розвідувальних робіт на родовищах
корисних копалин в Україні та поза її межами, а також здійснення
переробки окремих видів корисних копалин;
сприяння залученню інвестицій у розвиток розвідки, розробки
та промислової експлуатації родовищ корисних копалин;
забезпечення поліпшення та нарощування мінерально-сировинної
бази держави як основи розвитку видобувних та переробних галузей
національної економіки;
геологічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне та
еколого-геологічне вивчення геологічного середовища, в тому числі
небезпечних геологічних явищ;
б) затвердити персональний склад спостережної ради Компанії,
призначити голову, заступників голови та членів правління
Компанії;
в) забезпечити формування статутного фонду Компанії. З цією
метою, зокрема, визначити:
відкриті акціонерні товариства, пакети акцій яких закріплено
в установленому порядку в державній власності і які передаються до
статутного фонду Компанії;
державні та казенні підприємства, які підлягають перетворенню
в державні акціонерні товариства, з наступною передачею акцій до
статутного фонду Компанії;
г) затвердити перелік державного майна, яке передається в
користування Компанії для забезпечення її діяльності;
2) вирішити в установленому порядку питання щодо закріплення
у державній власності 100 відсотків акцій Компанії, а також
недопущення відчуження цих акцій з державної власності,
використання для формування статутних фондів будь-яких підприємств
та передачі в управління будь-яким особам;
3) привести свої рішення у відповідність із цим Указом.
2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Першого
віце-прем'єр-міністра України Ю. Єханурова.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 червня 2000 року
N 802/2000вгору