Документ 802-98-п, попередня редакція — Редакція від 30.12.2003, підстава - 2079-2003-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 червня 1998 р. N 802
Київ
Про Правила торгівлі дорогоцінними металами
(крім банківських металів) і дорогоцінним камінням,
дорогоцінним камінням органогенного утворення та
напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому
вигляді і виробами з них, що належать суб'єктам
підприємницької діяльності на праві власності

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 2079 ( 2079-2003-п ) від 30.12.2003 )
На виконання пункту 2 статті 14 Закону України "Про державне
регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями
з ними" ( 637/97-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім
банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним
камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у
сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать
суб'єктам підприємницької діяльності на праві власності
(додаються).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.66
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 червня 1998 р. N 802
ПРАВИЛА
торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів)
і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного
утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та
обробленому вигляді і виробами з них, що належать
суб'єктам підприємницької діяльності на праві власності

Загальна частина
1. Цими Правилами встановлюється порядок торгівлі на
території України дорогоцінними металами (крім банківських
металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням
органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та
обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб'єктам
підприємницької діяльності на праві власності. Правила поширюються на торгівлю: стандартними і мірними зливками (далі - зливки), які не
належать до банківських металів; мінеральною та вторинною сировиною, що вміщує дорогоцінні
метали і дорогоцінне каміння; ( Абзац четвертий пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2079 ( 2079-2003-п )
від 30.12.2003 ) виробами, що вміщують дорогоцінні метали і дорогоцінне
каміння, включаючи ювелірні та побутові вироби; ( Абзац п'ятий
пункту 1 в редакції Постанови КМ N 2079 ( 2079-2003-п ) від
30.12.2003 ) напівфабрикатами, що вміщують дорогоцінні метали і
використовуються для виготовлення виробів із вмістом дорогоцінних
металів (включаючи ювелірні та інші побутові вироби); дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного
утворення та напівдорогоцінним камінням. ( Пункт 1 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 2079 ( 2079-2003-п ) від
30.12.2003 )
2. У цих Правилах нижче наведені терміни вживаються у такому
значенні: афінажні підприємства - підприємства, що виробляють зливки з
вмістом основного металу не менш як 99,5 відсотка і діють на
підставі спеціальних дозволів (ліцензій), одержаних у порядку,
встановленому законодавством; вторинна сировина - брухт і відходи, що вміщують дорогоцінні
метали і дорогоцінне каміння; заготівельники - суб'єкти підприємницької діяльності, які
здійснюють збирання і первинну обробку вторинної сировини на
підставі спеціальних дозволів (ліцензій), одержаних у порядку,
встановленому законодавством; користувачі надр - суб'єкти підприємницької діяльності, яким
видано спеціальні дозволи (ліцензії) на видобування мінеральної
сировини; мінеральна сировина - сировина, що добувається із надр або
одержується з відходів гірничо-збагачувального або металургійного
виробництва; переробники - суб'єкти підприємницької діяльності, які
здійснюють переробку мінеральної і вторинної сировини з одержанням
проміжного продукту, що підлягає подальшій переробці для одержання
афінованих дорогоцінних металів у вигляді зливків, та рекуперацію
дорогоцінного каміння і діють на підставі спеціальних дозволів
(ліцензій), одержаних у порядку, встановленому законодавством; промислові споживачі - суб'єкти підприємницької діяльності,
які використовують дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння для
виготовлення своєї продукції (включаючи напівфабрикати) і діють на
підставі спеціальних дозволів (ліцензій), одержаних у порядку,
встановленому законодавством; скупники - суб'єкти підприємницької діяльності, які
скуповують у населення ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння, а також ювелірні та побутові
вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що стали
непридатними чи втратили експлуатаційну цінність; ( Абзац дев'ятий
пункту 2 в редакції Постанови КМ N 2079 ( 2079-2003-п ) від
30.12.2003 ) ломбард - фінансова установа, яка відповідно до законодавства
приймає від населення на зберігання ювелірні та побутові вироби з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та надає позички під
заставу таких виробів. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 2079 ( 2079-2003-п ) від 30.12.2003 )
3. Суб'єкти підприємницької діяльності всіх форм власності
набувають у власність дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння,
дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне
каміння на ринках дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння за
договорами купівлі-продажу: а) за межами України; б) з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння; в) з Державної скарбниці Національного банку; г) у суб'єктів підприємницької діяльності.
4. Торгівлю зливками дорогоцінних металів, мінеральною та
вторинною сировиною, що вміщує дорогоцінні метали і дорогоцінне
каміння, виробами з їх вмістом, напівфабрикатами із вмістом
дорогоцінних металів, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням
органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням здійснюють
на території України відповідно до цих Правил в межах своєї
компетенції Мінфін, Національний банк, користувачі надр,
заготівельники, переробники, афінажні підприємства, промислові
споживачі, скупники та ломбарди. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ
N 2079 ( 2079-2003-п ) від 30.12.2003 )
5. Розрахунки, що виникають у сфері торгівлі дорогоцінними
металами і дорогоцінним камінням, здійснюються у національній
валюті за ринковими цінами, які діють на день продажу.
6. Спори, які виникають у процесі здійснення операцій
купівлі-продажу дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння, вирішуються в установленому
законодавством порядку.
7. Суб'єкти підприємницької діяльності, винні у порушенні цих
Правил, несуть відповідальність згідно із законодавством.
Здійснення операцій купівлі-продажу, пов'язаних
з видобутком і переробкою мінеральної та вторинної
сировини, що вміщує дорогоцінні метали
і дорогоцінне каміння
8. Суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють операції
купівлі-продажу мінеральної та вторинної сировини лише на підставі
спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються у порядку,
встановленому законодавством.
9. Мінеральна сировина передається користувачами надр за
договорами купівлі-продажу або на умовах давальницької сировини
для афінажу переробникам чи афінажним підприємствам.
10. Вторинна сировина приймається від її власників
заготівельниками, переробниками, афінажними підприємствами і
Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на
підставі укладених договорів купівлі-продажу. ( Абзац перший
пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2079
( 2079-2003-п ) від 30.12.2003 ) Заготівельники здають вторинну сировину переробникам,
афінажним підприємствам на підставі укладених договорів
купівлі-продажу. ( Абзац третій пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ
N 2079 ( 2079-2003-п ) від 30.12.2003 )
Торгівля дорогоцінними металами,
дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням
органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням
11. Суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють
купівлю-продаж дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння на підставі спеціальних дозволів
(ліцензій), що видаються у порядку, встановленому законодавством.
12. Афіновані дорогоцінні метали у стандартному вигляді, а
також видобуте з надр або рекупероване дорогоцінне каміння у
розсортованому вигляді у разі продажу користувачами надр,
переробниками та афінажними підприємствами, скуплені у населення і
не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у разі продажу
скупниками та ломбардами на умовах форвардного контракту
пропонуються у першочерговому порядку: ( Абзац перший пункту 12 в
редакції Постанови КМ N 2079 ( 2079-2003-п ) від 30.12.2003 ) Мінфіну для поповнення Державного фонду дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння; Національному банку для поповнення золотого запасу. Не куплені на зазначених умовах Мінфіном та Національним
банком ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, а також ювелірні та побутові вироби з
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що стали
непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скупники та
ломбарди продають Державному сховищу дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння та Державній скарбниці Національного банку,
переробникам, афінажним підприємствам, промисловим споживачам на
підставі укладених договорів купівлі-продажу. ( Пункт 12 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 2079 ( 2079-2003-п ) від
30.12.2003 )
13. Промислові споживачі здійснюють купівлю дорогоцінних
металів у зливках, виробах і напівфабрикатах, дорогоцінного
каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння на підставі укладених договорів
купівлі-продажу з: переробниками та афінажними підприємствами; Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; Національним банком; іншими суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм
власності.вгору