Документ 802-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.05.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.06.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Європейської хартії регіональних
мов або мов меншин
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 30, ст.259 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Європейську хартію регіональних мов або мов меншин,
підписану від імені України 2 травня 1996 року в м. Страсбурзі
(далі - Хартія) ( 994_014 ), ратифікувати (додається*).
2. Положення Хартії ( 994_014 ) застосовуються до мов таких
національних меншин України: білоруської, болгарської, гагаузької,
грецької, єврейської, кримськотатарської, молдавської, німецької,
польської, російської, румунської, словацької та угорської.
3. Україна бере на себе зобов'язання відповідно до частин I,
II, IV, V Хартії ( 994_014 ), крім пункту 5 статті 7 частини II.
4. Стосовно кожної мови, на яку відповідно до статті 2 цього
Закону поширюються положення Хартії ( 994_014 ), застосовуються
такі пункти та підпункти статей 8-14 частини III Хартії:
а) підпункти "a (iii)", "b (iv)", "c (iv)", "d (iv)", "e
(iii)", "f (iii)", "g", "h", "i" пункту 1 та пункт 2 статті 8;
б) підпункти "а (iii)", "b (iii)", "с (iii)" пункту 1,
підпункт "с" пункту 2 та пункт 3 статті 9;
в) підпункти "a", "c", "d", "e", "f", "g" пункту 2, підпункт
"с" пункту 4 статті 10;
г) підпункти "а (iii)", "b (ii)", "с (ii)", "d", "е (i)", "g"
пункту 1, пункти 2 та 3 статті 11;
ґ) підпункти "а", "b", "c", "d", "f", "g" пункту 1 та пункти
2 і 3 статті 12;
д) підпункти "b", "c" пункту 1 статті 13;
е) підпункти "а", "b" статті 14.
5. При застосуванні положень Хартії ( 994_014 ) заходи,
спрямовані на утвердження української мови як державної, її
розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій
території України, не вважаються такими, що перешкоджають чи
створюють загрозу збереженню або розвитку мов, на які відповідно
до статті 2 цього Закону поширюються положення Хартії.
6. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 15 травня 2003 року
N 802-IV
___________________
* Додається до оригіналу.вгору