Документ 802-XII, поточна редакція — Прийняття від 01.03.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про проведену роботу та заходи щодо забезпечення
виконання вимог Закону Української РСР
"Про пріоритетність соціального розвитку села та
агропромислового комплексу в народному господарстві
України"
( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 14, ст. 173 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Інформацію Першого заступника Голови Ради Міністрів УРСР
тов. Ткаченка О.М. з цього питання ( 400-12 ) взяти до відома.
2. Комісіям Верховної Ради Української РСР з питань
відродження та соціального розвитку села, з питань
агропромислового комплексу, з питань будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства, з питань планування, бюджету,
фінансів і цін разом з Радою Міністрів УРСР доопрацювати проект
постанови з урахуванням пропозицій, які були висловлені на сесії,
і внести його на наступне пленарне засідання Верховної Ради
Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 1 березня 1991 року
N 802-XIIвгору