Документ 801-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.11.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.12.2015. Подивитися в історії? )

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю України щодо працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 52, ст.485)

Верховна Рада України постановляє:

I. У частинах третій та четвертій статті 119 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) слова "в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності" замінити словами "фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, в яких вони працювали на час призову".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
12 листопада 2015 року
№ 801-VIII
вгору