Про Тимчасове положення про Національну комісію по радіаційному захисту населення України
Постанова Президії Верховної Ради Української РСР від 28.02.1991801б-XII
Документ 801б-XII, поточна редакція — Прийняття від 28.02.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про Тимчасове положення про Національну комісію
по радіаційному захисту населення України

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 19, ст. 235 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Тимчасове положення про Національну комісію по радіаційному
захисту населення України затвердити.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м.Київ, 28 лютого 1991 року
N 801б-ХІІ

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Національну комісію по радіаційному
захисту населення України (НКРЗУ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. У 1986 році сталася Чорнобильська катастрофа -
найстрашніше екологічне лихо сучасності. Критичний стан справ, що
склався внаслідок цієї катастрофи в уражених районах, відсутність
до цього часу науково обгрунтованої оцінки радіаційної обстановки
та концепції проживання населення на забруднених радіоактивними
речовинами територіях, а також неприпустимість існування подібного
становища у цивілізованому суспільстві зумовлює необхідність
створення системи надійного радіаційного захисту населення.
1.2. Найважливішим за рівнем у цій системі є постійно діючий,
колегіальний, науково-експертний орган - Національна комісія по
радіаційному захисту населення України (НКРЗУ).
1.3. НКРЗУ є юридичною особою, підзвітна Верховній Раді
Української РСР і являє собою вищий, незалежний від Уряду,
відомств та організацій республіки орган з усіх питань, пов'язаних
з радіаційною безпекою населення. НКРЗУ координує в межах республіки всю роботу щодо розробки
та затвердження норм радіаційної безпеки.
1.4. Висновки та рішення НКРЗУ з питань її відання мають на
території Української РСР верховну силу. НКРЗУ з питань свого відання має право вибіркового контролю
будь-яких державних, громадських, кооперативних та інших
підприємств і організацій, діяльність яких є радіаційно
небезпечною.
2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НКРЗУ
2.1. Розробка норм та принципів радіаційного захисту
населення у повсякденних умовах, у разі радіаційної аварії та у
випадках забруднення навколишнього середовища радіоактивними
речовинами.
2.2. Встановлення критеріїв щодо визначення зон з
несприятливою радіаційною ситуацією.
2.3. Обгрунтування необхідності та черговості здійснення
радіаційнозахисних заходів.
2.4. Розробка програм захисту населення на різних етапах
після радіаційної аварії та обмеження дозових радіаційних
навантажень населення.
2.5. Встановлення науково обгрунтованих припустимих рівнів
вмісту радіоактивних речовин у харчових продуктах, воді, повітрі,
грунті, а також рівнів обмеження дії природного, промислового,
медичного та побутового опромінення.
2.6. Поширення знань у галузі радіаційної безпеки, повне і
вичерпне інформування з цього кола питань державних органів і
всього народу.
3. СКЛАД ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НКРЗУ
3.1. До складу НКРЗУ входять провідні вчені та спеціалісти в
галузі радіаційної безпеки, радіаційної медицини, радіобіології,
радіоекології та дозиметрії. Члени НКРЗУ будують свою роботу
відповідно до затвердженого регламенту.
3.2. Пропозиції щодо персонального складу НКРЗУ подаються
державними установами та громадськими організаціями, погоджуються
у Комісіях Верховної Ради Української РСР з питань Чорнобильської
катастрофи, у питаннях екології та раціонального
природокористування, з питань здоров'я людини та затверджуються
Президією Верховної Ради Української РСР.
3.3. До складу керівництва НКРЗУ входять Голова, два його
заступники і вчений секретар: - до затвердження постійного положення та регламенту роботи
на звільненій посаді працює Голова НКРЗУ, який за рекомендацією
Комісій Верховної Ради Української РСР з питань Чорнобильської
катастрофи, у питаннях екології та раціонального
природокористування, з питань здоров'я людини призначається
Президією Верховної Ради Української РСР та затверджується
Верховною Радою Української РСР; - заступники голови та вчений секретар НКРЗУ рекомендуються
вищезазначеними Комісіями Верховної Ради Української РСР та
затверджуються Президією Верховної Ради Української РСР.
4. Тимчасове положення надає можливість: - розпочати роботу по створенню НКРЗУ; - розробити членам НКРЗУ постійне положення про цю комісію,
яке б передбачало більшу конкретизацію мети, завдань та кола
питань, що належать до предмета відання цієї комісії; - розробити регламент роботи НКРЗУ, права та обов'язки її
членів.
5. Дане положення набирає чинності після затвердження
Президією Верховної Ради Української РСР та діє до затвердження
постійного положення про НКРЗУ Верховною Радою Української РСР,
яке буде подано у травні 1991 року.вгору