Document 800/2010, valid, current version — Adoption on August 5, 2010
( Last event — Entry into force, gone August 16, 2010. Take a look at the history? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Переліку посадових осіб,
на яких покладається виконання функцій
державного експерта з питань таємниць

1. Внести до Переліку посадових осіб, на яких покладається
виконання функцій державного експерта з питань таємниць,
затвердженого Указом Президента України від 1 грудня 2009 року
N 987 ( 987/2009 ) (зі змінами, внесеними Указом від 15 лютого
2010 року N 169 ( 169/2010 )), такі зміни:
1) розділ "Секретаріат Президента України" замінити розділом
такого змісту:
"Адміністрація Президента України
Глава Адміністрації Президента України
Перший заступник Глави Адміністрації Президента України
Заступник Глави Адміністрації Президента України (одна
посадова особа)";
2) доповнити розділ "Кабінет Міністрів України" після абзацу
"Перший віце-прем'єр-міністр України" абзацом такого змісту:
"Віце-прем'єр-міністр України (одна посадова особа)";
3) у розділі "Служба безпеки України":
абзац "Перший заступник Голови Служби безпеки України,
призначений керівником Антитерористичного центру при Службі
безпеки України" замінити абзацом такого змісту:
"Перший заступник Голови Служби безпеки України";
в абзаці "Заступник Голови Служби безпеки України (дві
посадові особи)" слово "дві" замінити словом "три";
абзаци "Заступник Голови Служби безпеки України - начальник
Департаменту захисту національної державності Служби безпеки
України", "Заступник Голови Служби безпеки України - начальник
Департаменту контррозвідки Служби безпеки України" і "Заступник
Голови Служби безпеки України - директор Департаменту
господарського забезпечення Служби безпеки України" виключити.
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 5 серпня 2010 року
N 800/2010on top