Документ 8/97-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.01.1997
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.02.1997. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про державні
гарантії відновлення заощаджень громадян України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 8, ст.61 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до Закону України "Про державні гарантії
відновлення заощаджень громадян України" ( 537/96-ВР ), виклавши
статті 4 і 6 Закону в такій редакції:
"Стаття 4. Компенсація зазначених у частині першій статті 1
цього Закону заощаджень громадян проводиться в порядку,
встановленому статтями 6 і 7 цього Закону, та гарантується
державою в сумі, яка на 1 жовтня 1996 року становить 131,96 млрд.
гривень, у тому числі:
грошові заощадження - 121,90; страхові внески - 7,77; облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року - 0,61; облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року - 1,05; державні казначейські зобов'язання СРСР - 0,21; сертифікати Ощадного банку СРСР - 0,42".
"Стаття 6. Компенсація громадянам України втрат від
знецінення грошових заощаджень проводиться виключно в грошовій
формі за рахунок Державного бюджету України починаючи з 1997
року.
Кошти для компенсації заощаджень громадян визначаються в
Державному бюджеті України окремою статтею. Порядок перерахування коштів з Державного бюджету України
установам Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху
визначається Кабінетом Міністрів України. Кабінет Міністрів України може залучати для проведення
компенсаційних виплат позабюджетні кошти, в тому числі кошти,
залучені до Державного бюджету України через спеціальні податки,
встановлені законами України, а також від здійснення операцій з
державними цінними паперами та залучення коштів з Офіційного
валютного резерву Національного банку України. Погашення відновлених заощаджень громадян, поміщених у цінні
папери, здійснюється на загальних підставах відповідно до сум,
визначених у Державному бюджеті України".
2. Оприлюднити Закон України "Про державні гарантії
відновлення заощаджень громадян України" з урахуванням змін,
внесених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 січня 1997 року
N 8/97-ВРвгору