Про утворення Українського інституту національної пам'яті
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 12.01.20118
Документ 8-2011-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.08.2014, підстава - 292-2014-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 січня 2011 р. N 8
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 292 ( 292-2014-п ) від 09.07.2014 }
Про утворення
Українського інституту національної пам'яті

На виконання Указу Президента України від 9 грудня 2010 р.
N 1086 ( 1086/2010 ) "Питання Українського інституту національної
пам'яті" Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Український інститут національної пам'яті як
науково-дослідну установу, що перебуває в управлінні Кабінету
Міністрів України.
2. Установити, що основними завданнями Українського інституту
національної пам'яті є:
наукове та аналітичне забезпечення формування державної
політики з питань національної пам'яті;
розроблення у межах своїх повноважень науково обґрунтованих
рекомендацій Кабінету Міністрів України у сфері реалізації
гуманітарної політики;
виконання державних програм фундаментальних і
науково-практичних досліджень проблем національної пам'яті
українського народу, її впливу на формування громадянського
суспільства, української нації;
здійснення наукових та науково-практичних досліджень
державотворчих традицій українського народу, його боротьби за
свободу та соборність України;
вивчення трагічних подій в історії народів України та участь
у заходах з увічнення пам'яті їх жертв;
участь у науково-просвітницькій роботі, освітянській
діяльності, пов'язаній з проблемами національної пам'яті
українського народу.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту,
Міністерству фінансів, Міністерству соціальної політики подати у
двомісячний строк проект Положення про Український інститут
національної пам'яті, пропозиції щодо його матеріально-технічного
і фінансового забезпечення та визначення граничної чисельності
працівників.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 січня 2011 р. N 8
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р.
N 764 ( 764-2006-п ) "Про утворення Українського інституту
національної пам'яті" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22,
ст. 1644).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 р.
N 927 ( 927-2006-п ) "Про затвердження Положення про Український
інститут національної пам'яті" (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 27, ст. 1962).
3. Абзац третій пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 26 березня 2008 р. N 242 ( 242-2008-п ) "Деякі питання
увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій" (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 25, ст. 765).
4. Пункти 3 і 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 23 липня 2008 р. N 664 ( 664-2008-п ) (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 56, ст. 1867).вгору