Документ 8-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.04.2019, підстава - 332-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 січня 2006 р. № 8
Київ

Деякі питання компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 478 від 27.07.2016}

{Зміни до Постанови див. в Постанові КМ
№ 1053 від 15.08.2007}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 954 від 20.10.2010
№ 786 від 20.07.2011
№ 478 від 27.07.2016}

{Додатково див. Розпорядження КМ № 605-р від 23.08.2016}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 548 від 19.07.2017
№ 841 від 08.11.2017
№ 332 від 17.04.2019}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити в іноземній валюті для працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження:

базовий показник визначення норми компенсаційних виплат та коефіцієнт його поетапного запровадження згідно з додатком 1;

коефіцієнт складності проходження дипломатичної служби згідно з додатком 1-1;

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 786 від 20.07.2011}

норму компенсаційних виплат послам України, главам місій, представникам та постійним представникам України при міжнародних організаціях згідно з додатком 2.

{Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 332 від 17.04.2019}

{Абзац шостий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 332 від 17.04.2019}

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 478 від 27.07.2016}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 332 від 17.04.2019}

3. Міністерству закордонних справ, Міністерству економіки і Міністерству оборони привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2006 року.

Прем'єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 26Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2006 р. № 8


{Гриф обмеження доступу "Для службового користування"
підтверджено Розпорядженням КМ № 605-р від 23.08.2016}

{Для службового користування}

{Зміни до додатку 1 див. в Постановах КМ № 1053 від 15.08.2007 - ДСК, № 478 від 27.07.2016}


Додаток 1-1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2006 р. № 8


{Гриф обмеження доступу "Для службового користування"
підтверджено Розпорядженням КМ № 605-р від 23.08.2016}

{Для службового користування}

{Постанову доповнено додатком 1-1 згідно з Постановою КМ № 786 від 20.07.2011}

{Нову редакцію додатка 1-1 див. в Постанові КМ № 548 від 19.07.2017}


Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 січня 2006 р. № 8
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 липня 2011 р. № 786


{Гриф обмеження доступу "Для службового користування"
підтверджено Розпорядженням КМ № 605-р від 23.08.2016}

{Для службового користування}

{Зміни до додатку 2 див. в Постанові КМ № 1053 від 15.08.2007 - ДСК}

{Нову редакцію додатка 2 див. в Постанові КМ № 786 від 20.07.2011 - ДСК}

{Зміни до додатка 2 див. в Постанові КМ № 478 від 27.07.2016}

{Нову редакцію додатка 2 див. в Постанові КМ № 548 від 19.07.2017}


{Додаток 3 виключено на підставі Постанови КМ № 332 від 17.04.2019}


{Додаток 4 виключено на підставі Постанови КМ № 332 від 17.04.2019}вгору