Документ 799-2017-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.10.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.10.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 жовтня 2017 р. № 799
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері законотворчої діяльності Верховної Ради України

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері законотворчої діяльності Верховної Ради України, що додається.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 жовтня 2017 р. № 799

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку електронного урядування у сфері законотворчої діяльності Верховної Ради України

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Апарату Верховної Ради України за програмою “Розвиток електронного урядування у сфері законотворчої діяльності Верховної Ради України” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Апарат Верховної Ради України.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на модернізацію системи електронного документообігу, зокрема розроблення Інтранет-порталу електронного документообігу та електронної взаємодії суб’єктів права законодавчої ініціативи, придбання ліцензійного програмного забезпечення.

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг з наданням завірених копій первинних бухгалтерських документів, які підтверджують фактично понесені витрати, зазначені в актах приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт і наданих послуг.

5. Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних з електронним урядуванням у сфері законотворчої діяльності Верховної Ради України, та оплату посередницьких послуг.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Головний розпорядник бюджетних коштів подає щокварталу до 15 числа наступного місяця Мінфіну узагальнену інформацію про використання бюджетних коштів.вгору