Документ 798/94, поточна редакція — Прийняття від 22.12.1994

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу Президента
України від 2 листопада 1993 року N 504

З метою приведення суми зобов'язання за одним векселем у
відповідність з потребами товарного і грошового обігу п о с т а н о в л я ю:
Внести до Указу Президента України від 2 листопада 1993 року
N 504 ( 504/93 ) "Про сплату державного мита за вексельні бланки"
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 29
квітня 1994 року N 196 ( 196/94 ) такі зміни:
1. У частині першій статті 1 слова "двохсоткратний розмір
мінімальної заробітної плати" замінити словами "сто мільйонів
карбованців".
2. Друге речення статті 2 замінити двома реченнями такого
змісту: "Під час придбання вексельних бланків покупці в
обов'язковому порядку, крім вартості бланку, сплачують державне
мито за кожен бланк у розмірі 10 відсотків від мінімальної
заробітної плати, якщо інше не передбачено законодавством України.
Державне мито зараховується в доход Державного бюджету України".

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 22 грудня 1994 року
N 798/94вгору