Про затвердження Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 10.09.2008798
Документ 798-2008-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.01.2012, підстава - 3-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 10 вересня 2008 р. N 798
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 3 ( 3-2012-п ) від 11.01.2012 }
Про затвердження Положення
про Державну житлово-комунальну інспекцію
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 68 ( 68-2009-п ) від 28.01.2009
N 938 ( 938-2009-п ) від 03.09.2009
N 386 ( 386-2010-п ) від 02.06.2010
N 346 ( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність одночасно з набранням чинності
Указом Президента ( 633/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2011-п ) від 28.03.2011 }

2. Внести до Положення про Міністерство з питань
житлово-комунального господарства України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 717
( 717-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 37, ст. 1471;
2008 р., N 24, ст. 736), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 21

{ Положення про Державну житлово-комунальну інспекцію
втратило чинність одночасно з набранням чинності Указом Президента
( 633/2011 ) на підставі Постанови КМ N 346 ( 346-2011-п ) від
28.03.2011 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 вересня 2008 р. N 798
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення
про Міністерство з питань
житлово-комунального господарства України
( 717-2007-п )

1. Доповнити пункт 4 підпунктом 3-2 такого змісту:
"3-2) забезпечує державний контроль (нагляд) за дотриманням
законодавства, стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у
сфері житлово-комунального господарства;".
2. Абзаци другий і третій пункту 8 замінити абзацом такого
змісту:
"Міністр має заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра.".
У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.
3. У пункті 9:
1) підпункт 6 викласти в такій редакції:
"6) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:
подання про призначення на посаду та звільнення з посади
першого заступника і заступників міністра;
пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації
урядових органів у системі Мінжитлокомунгоспу, а також подання про
призначення на посаду та звільнення з посади їх керівників;";
2) підпункт 7 виключити;
3) підпункт 12 викласти в такій редакції:
"12) призначає за погодженням з головами відповідних місцевих
держадміністрацій та звільняє керівників територіальних органів
урядових органів у системі Мінжитлокомунгоспу, підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління
Міністерства;";
4) доповнити пункт підпунктом 12-1 такого змісту:
"12-1) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників
урядових органів у системі Мінжитлокомунгоспу, їх територіальних
органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства;".
4. Доповнити Положення пунктом 9-1 такого змісту:
"9-1. У системі Мінжитлокомунгоспу можуть бути утворені
урядові органи, що відповідальні перед Кабінетом Міністрів
України, підзвітні та підконтрольні Міністру з питань
житлово-комунального господарства.".вгору