Документ 798-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.12.2011, підстава - 1102-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 15 травня 2000 р. N 798
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1102 ( 1102-2011-п ) від 26.10.2011 }
Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися
підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 873 ( 873-2003-п ) від 04.06.2003
N 738 ( 738-2005-п ) від 09.08.2005
N 862 ( 862-2005-п ) від 02.09.2005
N 774 ( 774-2006-п ) від 31.05.2006 }
( У назві та тексті постанови слова "Державної пожежної
охорони Міністерства внутрішніх справ" замінено
словами "Державної пожежної охорони Міністерства з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи"
згідно з Постановою КМ N 873 ( 873-2003-п ) від
04.06.2003 )

Відповідно до підпункту 7.11.8 статті 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) та підпункту 23
пункту 5 Положення про Державну пожежну охорону Міністерства
внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26 липня 1994 р. N 508 ( 508-94-п ) "Про заходи щодо
виконання Закону України "Про пожежну безпеку", Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік платних послуг, що можуть надаватися
підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи (додається).
Установити, що зазначені у переліку платні послуги можуть
надаватися виключно на добровільних засадах за письмовим
зверненням заінтересованих юридичних та фізичних осіб. ( Абзац
другий пункту 1 в редакції Постанови КМ N 862 ( 862-2005-п ) від
02.09.2005 )
2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи разом з
Міністерством фінансів та Міністерством економіки визначити розмір
плати за надання послуг підрозділами Державної пожежної охорони
Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і порядок її
справляння. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 738
( 738-2005-п ) від 09.08.2005 )
3. Установити, що послуги, пов'язані із здійсненням контролю
за виконанням правил пожежної безпеки, запобіганням пожежам і
нещасним випадкам на них, гасінням пожеж, рятуванням людей та
наданням допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і
стихійного лиха, надаються на безоплатній основі. ( Постанову
доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 862 ( 862-2005-п )
від 02.09.2005 )

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 травня 2000 р. N 798

ПЕРЕЛІК
платних послуг, що можуть надаватися підрозділами
Державної пожежної охорони Міністерства з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

1. Проведення експертизи причин виникнення пожежі.
2. Експертиза стану пожежної безпеки приладів, обладнання та
продукції. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 774
( 774-2006-п ) від 31.05.2006 }
3. Проведення на договірній основі занять із спеціалістами
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ і організацій з правил пожежної безпеки.
4. Проведення лекцій, занять, семінарів на протипожежну
тематику.
5. Розроблення інженерно-технічних рішень щодо виконання
протипожежних заходів, розрахунків систем протипожежного захисту
будівель і споруд, визначення шляхів евакуації, категорій
виробництва стосовно вибухопожежної та пожежної безпеки.
6. Проведення пожежно-технічних обстежень об'єктів, що
підлягають обов'язковому або добровільному страхуванню від
вогневих ризиків.
7. Перевірка протипожежного стану об'єктів під час проведення
масових заходів та забезпечення їх протипожежного захисту.
8. Розроблення інструкцій, планів евакуації та інших
нормативних документів з питань пожежної безпеки для підприємств,
установ і організацій.
9. Забезпечення протипожежного захисту об'єктів під час
проведення робіт з підвищеним рівнем вибухопожежонебезпеки,
зливно-наливних операцій з нафтопродуктами і перекачування газів
та газових сумішей тощо.
10. Визначення показників пожежної небезпеки речовин,
матеріалів та виробів.
11. Організація та проведення випробувань щодо визначення
показників пожежної небезпеки будівельних та інших матеріалів і
конструкцій.
12. Надання консультаційної допомоги, а також інформаційних
послуг щодо застосування законодавства з питань пожежної безпеки,
статистики пожеж та їх наслідків.
13. Залучення пожежної техніки для випробування опресування,
промивання, продавлювання систем водопостачання та їх обладнання.
14. Зарядження, ремонт, обслуговування та випробування
балонів, у яких містяться гази під високим тиском.
15. Перевірка та випробування пожежних гідрантів, внутрішніх
пожежних кранів та їх обладнання пожежними рукавами.
16. Ремонт і технічне обслуговування пожежних водоймищ, їх
наповнення і відкачування, очищення колодязів.
17. Ремонт, обслуговування та випробування пожежних рукавів.
18. Виготовлення та встановлення покажчиків пожежних
гідрантів і водоймищ, пристосування водонапірних башт.
19. Підготовка виставок пожежної техніки, надання зразків
пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання для експонування
на виставках, використання на кінозйомках та проведення інших
комерційних заходів.
20. Ремонт, технічне обслуговування, фарбування пожежних,
вантажних і легкових автомобілів та засобів радіопровідного
зв'язку, відомчої, сільської та добровільної пожежної охорони.
21. Ремонт, технічне обслуговування і зарядження апаратури
газодимозахисної служби, захисту органів дихання та акумуляторних
батарей.
22. Виготовлення пожежних щитів, іскрогасників та іншої
продукції протипожежного призначення.
23. Ремонт, випробування, зарядження та перезарядження
вогнегасників, виготовлення та відновлення їх деталей.
24. Проведення робіт з оброблення конструкцій, матеріалів,
тканин вогнезахисними речовинами.
25. Проектування, монтаж, ремонт і перевірка надійності
блискавкозахисту та замірювання опору ізоляції електромереж і
електроустаткування.
26. Проектування, монтаж, налагодження, ремонт і технічне
обслуговування систем автоматичного пожежогасіння, пожежної
сигналізації, димовидалення та інших автоматичних систем
протипожежного захисту.
27. Організація та створення силами Державної пожежної
охорони систем централізованого спостереження за протипожежним
станом об'єктів та їх технічне обслуговування.
28. Відкачування води, очищення від льоду та снігу покрівель
будинків, відкривання квартир громадян та грат на вікнах і
балконах, а також миття зовнішніх стін багатоповерхових будинків,
автомобілів, підняття і опускання інформаційних щитів, плакатів
тощо.вгору