Про Голову Національної комісії по радіаційному захисту населення України (НКРЗУ)
Постанова Верховної Ради Української РСР від 28.02.1991798-XII
Документ 798-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 02.03.2000, підстава - 1530-III

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови ВР
N 1530-III ( 1530-14 ) від 02.03.2000, ВВР, 2000, N 19, ст.147 )
Про Голову Національної комісії по радіаційному
захисту населення України (НКРЗУ)

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 14, ст. 172 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити академіка Академії наук Української РСР
Гродзинського Дмитра Михайловича Головою Національної комісії по
радіаційному захисту населення України (НКРЗУ).
2. Доручити Голові НКРЗУ Гродзинському Д.М.:
- до 1 квітня ц.р. представити на розгляд Верховної Ради
Української РСР пропозиції щодо складу НКРЗУ;
- розробити Положення про НКРЗУ і внести його на розгляд
четвертої сесії Верховної Ради Української РСР. До прийняття
Положення керуватись у роботі Тимчасовим положенням про НКРЗУ,
затвердженим Президією Верховної Ради Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 28 лютого 1991 року
N 798-XIIвгору