Документ 797-XIV, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 436-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втрачає чинність з 01.01.2004 року на підстві Кодексу
N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144 )
Про внесення зміни до статті 4 Закону України
"Про підприємства в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 34, ст.279 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац перший частини першої статті 4 Закону України "Про
підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 24, ст. 272) викласти у такій редакції:
"1. Відносини, що пов'язані з підприємствами в Україні,
регулюються цим Законом, а також спеціальним законодавством, до
якого відноситься податкове, митне, валютне, фінансове,
інвестиційне та інше законодавство, що регулює окремі особливості,
сторони та види діяльності підприємств в Україні".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 1 липня 1999 року
N 797-XIVвгору